Rent vann er ingen selvfølge

Rent vann er ingen selvfølge

Rent vann er ingen selvfølge Samtidig som vannforbruket i verden øker, mangler milliarder av mennesker tilgang på denne dyrebare ressursen. Vannforbruket har årlig økt med 1 % siden 1980-tallet som følge av befolkningsvekst, sosioøkonomisk utvikling og økt forbruk....
Tuberkulose blant gruvearbeidere i Kongo

Tuberkulose blant gruvearbeidere i Kongo

Tuberkulose blant gruvearbeidere i Kongo Gruvearbeidere i Kongo er spesielt utsatt for tuberkulose, men stigma og dyre behandlinger fører til at bare halvparten av sykdomstilfellene oppdages. Dermed spres smitten raskt. Gruvearbeiderne i enkelte områder i Kongo...
Children´s Town er redningen for mange gatebarn

Children´s Town er redningen for mange gatebarn

Children´s Town er redningen for mange gatebarn Hensikten med Children´s Town er å få barn vekk fra gata og gi dem grunnleggende ferdigheter og utdanning slik at de står bedre rustet for et godt liv. Children´s Town ble etablert i 1990, og i 2018 var det litt over 400...
Dorothys reise fra gata

Dorothys reise fra gata

Dorothys reise fra gata Slik havnet Dorothy i Children´s Town. Dorothy hadde i utgangspunktet en lykkelig barndom i Mansa, Luapula-provinsen i Zambia. Helt til den dagen faren hennes forsvant og forlot hele familien uten inntekt. Moren hadde ikke arbeid, og familien...