UFF og Fretex er to ulike organisasjoner, som begge driver tøyinnsamling og bruktbutikker – men med ulikt formål.

UFF består av to frittstående foreninger. U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge (1979) driver bistandsarbeid og pengeinnsamling. Foreningen UFF-Butikkene i Norge (1987) driver tøyinnsamling og second hand-butikker for å realisere den gaveverdien som ligger i tøyet, som formålsfestet bevilges til bistandsforeningens arbeid. Disse er frittstående selvstendige medlemsorganisasjoner. U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge og Foreningen UFF-Butikkene i Norge kan begge benytte navnet UFF. Foreningene er livssynsnøytrale, politisk uavhengige og baserer sitt arbeid på solidarisk humanisme.

Fretex består av en rekke aksjeselskaper som driver gjenvinning og gjenbruk, herunder drift av gjenbruksbutikker, samt annen virksomhet som naturlig hører inn under Frelsesarmeens virkeområde Fretex driver aktiv attføring og kvalifisering av yrkeshemmede ifølge retningslinjer utarbeidet av oppdragsgivere og bevilgende myndigheter. Selskapenes virksomhet drives i overensstemmelse med Frelsesarmeens kristne verdigrunnlag.