Å drive butikk i Norge er kostbart. Husleier og lønninger er høye. Det er jo korrekt som mange hevder at vi jo har fått tøyet «gratis», men før tøyet kommer så langt som til butikkhyllene påløper det en rekke kostnader til innsamling, sortering og klargjørelse for butikksalg – tøyet skal henges opp, prismerkes og sorteres en rekke ganger før det blir presentert i butikken. Utover dette kommer kostnader til markedsføring. Så for å kunne få noe ut av en Second Hand-butikk i Norge, så må den drives like profesjonelt som en hvilken som helst annen butikk som selger nytt tøy og til dels konkurrere om det samme markedet. UFFs Second Hand-butikker har som formål å realisere den gaveverdien som ligger i tøyet vi har fått, og da nytter det jo lite dersom alle pengene forsvinner til å betale kostnader. Vår butikk i Oslo ligger sentralt plassert midt i Oslo med ett stort kundegrunnlag, og skaper derfor ett akseptabelt resultat til vårt formål.