Tilgang til rurale markeder for småbønder

ADPP Mozambique implementerer den siste fasen av Farmers’ Club i Cabo Delgado, hvor de arbeider for å sette deltakerne i kontakt med de rurale markedene

Det anslås at 70 % av folk i fare for matmangel bor på landsbygda, hovedsakelig i land med lav og middels inntekt. Samtidig er vekst i landbruket i områder med lav inntekt minste to ganger så effektiv til å redusere sult og andre aspekter av fattigdom enn vekst i andre sektorer. Av denne grunn spiller bøndene i disse områdene en grunnleggende rolle for å oppnå bærekraftig utvikling som respekterer miljøet, i tillegg til å sørge for at alle menneskene i et lokalsamfunn har matsikkerhet og god ernæring.

Modellen er basert på samarbeid hvor deltakerne organiseres i grupper på 50 personer og kalles landbruksklubber, Farmers’ Clubs. I disse klubbene undervises det i teknikker for bærekraftig landbruk som er tilpasset de lokale forholdene for å bedre kvaliteten og mengden på avlingene. Dette sikrer matsikkerheten og er en inntektskilde på lang sikt.

ADPP Mozambique implementerer den siste fasen av Farmers’ Club i Cabo Delgado, hvor de arbeider for å sette deltakerne i kontakt med de rurale markedene. Siden 2010 har ADPP Mozambique arbeidet sammen med dette lokalsamfunnet for å øke produksjonen i landbruket, garantere matsikkerheten og øke inntektene til deltakernes familier. Nå kommer den vanskeligste delen, sette deltakerne i kontakt med de regionale markedene.

Totalt deltar 150 kvinner og 100 menn i denne tredje fasen av prosjektet. De er organisert i 7 klubber hvor de arbeider sammen og deler ressurser for å bedre avlingene. Denne fasen av prosjektet arbeider sammen med deltakerne for å øke markedstilgangen, fremme markedsføringen av produktene og styrke inntektskildene til deltakerne. I hver klubb er produksjonsenheter etablert for å legge til rette for dyrking, i tillegg til solcellepanel som gir en felles energikilde i lokalsamfunnene.

FLERE NYHETER

Her kan du lese de siste nyhetene fra UFF Norge og våre samarbeidspartnere

 

World teachers day

World teachers day

    World teachers dayGode lærere er hjørnesteinen i et godt samfunn.Lørdag 5. Oktober markerer vi World Teachers day, for å hylle den innsatsen lærere gjør for samfunnet. En god lærer har en av verdens viktigste jobber når det gjelder utvikling i samfunn og...

VIVA+ prosjektet i Mosambik

VIVA+ prosjektet i Mosambik

    VIVA+ prosjektet i MosambikVIVA+ prosjektet hjelper sårbare jenter og unge kvinner i kampen mot overførbare sykdommer og kjønnsbasert voldADDP Mosambik prosjektet VIVA + bekjemper AIDS, TB og Malaria, ved å implementere et sett med forebyggingende og...

Malaria day 2021

Malaria day 2021

    Malaria day 2021 Når folk tenker på verdens mest dødelige dyr, tenker de på skapninger som slanger og krokodiller. Likevel er verdens dødeligste dyr den bittelille myggen. Gjennom overføring av sykdommer som malaria har myggen vært en ledende morder av...

STØTT VÅRT BISTANDSARBEID

 

valgfritt beløp til

541537

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge

Adresse: Lindebergvegen 1, N-2016 FROGNER Telefon: +47 63 92 89 80
Vakttelefon: +47 918 11 089
E-post: post@uffnorge.org
Org.nr. 981 054 776

 

Medlem av Humana People to People

UFF er medlem av bistandsnettverket
Humana People to People
www.humana.org

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge er godkjent av Innsamlingskontrollen

Kontonummer for private bidrag: 9049.10.79206
Vipps: 541537