TØYINNSAMLING

Vi sørger for at dine klær, sko og tekstiler blir til utdanning,
mat og medisiner

Dine brukte klær, sko og tekstiler har kanskje liten verdi for deg – men for oss og mange andre i verden så har tøyet ditt høy verdi.

FNs bærekraftsmål nr. 12 – sikre bærekraftig forbruk og produksjon.

Hva kan jeg gi til UFF?

 

FINN EN UFF-CONTAINER

HVA KAN DU GI TIL UFF?

Per i dag kan alle tekstiler leveres – så lenge de er hele, rene og tørre. UFF samler inn tøy til ombruk.

UFF tar i mot klær, sko, accessoirer og lettere husholdningstekstiler; herunder duker, håndklær, gardiner, puter, sengetøy og myke leker.

Vi tar også imot dunprodukter selv om de ikke er hele og rene. I samarbeid med Kid Interiør blir gammelt dun resirkuert til nye produkter.

Pakk klærne i lukkede poser/sekker. Sett gjerne en strikk rundt sko slik at de ikke kommer fra hverandre under omlasting, transport og sortering.

 

HVA SKJER MED TØYET?

UFF samler inn tøy som kan ombrukes. Det som ikke direkte kan brukes om igjen kan noen ganger repareres eller materialgjenvinnes. Den dårligste delen av tøyet blir i hovedsak energigjenvunnet.

Tøyet blir sendt til sorteringsanlegg, drevet av UFFs humanitære søsterorganisasjoner eller kommersielle aktører, i Europa. Her blir tøyet finsortert etter kvalitet og sesong og sendt videre ut i verden. Kun en liten del av tøyet selges i Norge.

Midlene som genereres gjennom innsamling og salg av det brukte tøyet, brukes til UFFs humanitære arbeid i Afrika og Asia. Takket være nordmenns giverglede kunne vi i 2021 bidra med 25 millioner kroner til 27 utviklingsprogrammer i Afrika og Asia. Programmene omfatter stort sett alle FNs 17 bærekraftsmål om å avskaffe fattigdom, gjennom utdanning, bedre helse, likestilling, tilgang til rent vann, bruk av fornybar energi m.m. En stor del av midlene har gått til utdanning av barn og unge gjennom grunnskoler, fagskoler og lærerskoler.

 

OMBRUK SPARER MILJØET

Gir du 1 kilo klær til UFF, sparer du miljøet for 6.1 kilo CO2. 90 % av alle klær som samles inn, går til ombruk og materialgjenvinning i 41 land over hele verden. i 2021 sparte vi miljøet for 53 070 tonn CO2.

 

UFF SKAPER ARBEIDSPLASSER

UFF sysselsetter totalt rundt 20 årsverk i Norge. Klærne fra Norge sysselsetter indirekte 220 årsverk gjennom sortering og salg i Europa. Gjennom UFFs søsterorganisasjoner i Afrika sysselsettes ca. 1.000 mennesker, og indirekte gjennom forhandlernettverk rundt 10.000 mennesker, hovedsakelig kvinner.

 

HVA HVIS UFF-CONTAINEREN ER FULL?

Ring oss på vakttelefon 918 11 089 så vi får vite at beholderen er full. Vi kjører etter en sesongmessig variabel frekvens, men noen ganger kan innleveringen ha vært større enn normalt og da blir beholderen full utenom oppsatt tømmefrekvens. Vent med levering til beholderen er tømt. Ikke sett tøyet utenfor containeren, da kan det bli vått eller stjålet.

 

HVA GJØR JEG HVIS JEG HAR LEVERT NOE JEG IKKE SKULLE I EN UFF-CONTAINER?

Link til instruks for melding om feillevering.

STØTT VÅRT BISTANDSARBEID

 

valgfritt beløp til

541537

Undersøkelser

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge

Adresse: Lindebergvegen 1, N-2016 FROGNER Telefon: +47 63 92 89 80
Vakttelefon: +47 918 11 089
E-post: post@uffnorge.org
Org.nr. 981 054 776

 

Medlem av Humana People to People

UFF er medlem av bistandsnettverket
Humana People to People
www.humana.org

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge er godkjent av Innsamlingskontrollen

Kontonummer for private bidrag: 9049.10.79206
Vipps: 541537