VÅRT ARBEID I KINA

Hovedfokus på utdanning

Vi fremmer samarbeidet med regjeringen om “One Village, One Preschool”-politikken og støtter opp om denne ved å sikre høy kvalitet i ledelsen av, undervisningen og ivaretagelsen av barna gjennom Preschool of the Future (POF)-modellen.  Modellen fremmer en helhetlig barnesentrert utvikling i lokalsamfunnene.

Bygninger i fjerntliggende områder blir renovert ved hjelp av lokale ressurser – dette fremmer at modellen kan kopieres og skaleres og viser at modellen er bæredyktig. Lærere blir rekrutert og trenet lokalt. Til nå har 15 000 barn nytt godt av programmet.

ØKONOMISK BISTAND 2018

NOK 2 097 414,-

DETTE GIKK PENGENE TIL

98 % utdanning
2 % helse 

NYHETER FRA KINA

Her kan du lese de siste nyhetene fra vår samarbeidspartner HPP China

   

Målrettet prevensjon af HIV/AIDS

    Målrettet prevensjon af HIV/AIDS i KinaMellom 2005 og 2015 ble antallet personer på antiretroviral behandling nesten åttedoblet, fra 2,2 millioner mennesker i 2002 til 15,8 i 2015 I fjor innviet UNAIDS sin nye globale strategi for å ta knekken på...

Førskoler i marginaliserte lokalsamfunn

    Både barn og foreldre drar nytte av førskoler i marginaliserte lokalsamfunnHPP China åpnet syv førskoler, Preschools of the Future (POF), i provinsen mellom 2012 og 2015I henhold til UNESCO oppnår omtrent 250 millioner barn ikke minimumsnivået for læring...

Eliminering av barneunderernæring

    Eliminering av barneunderernæring på landsbygden i KinaI Ximeng, Yunnan, arbeider HPP China for å sikre at 200 barn i landsbyen Bannong får en sunn frokost om morgenen før de går på skolenKina er et fascinerende land. I henhold til noen estimater har 680...

RAPPORTER

Rapporter fra programmer og prosjekter UFF
har støttet i Kina i 2018

 

LANDET OG SAMARBEIDSPARTNEREN
HVA VI GJØR I KINA
NEWS IN ENGLISH

STØTT VÅRT BISTANDSARBEID

 

valgfritt beløp til

541537

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge

Adresse: Lindebergvegen 3c, N-2016 FROGNER Telefon: +47 63 92 89 80
Vakttelefon: +47 918 11 089
E-post: post@uffnorge.org
Org.nr. 981 054 776

 

Medlem av Humana People to People

UFF er medlem av bistandsnettverket
Humana People to People
www.humana.org

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge er godkjent av Innsamlingskontrollen

Kontonummer for private bidrag: 9049.10.79206
Vipps: 541537