VÅRT ARBEID I KINA

Barnehager for fremtiden

I 2023 støttet UFF 6 prosjekter i Kina.

Modellen fremmer en helhetlig og barnesentrert utvikling i lokalsamfunnene. Barna lærer om naturen,
dyr, ernæring, hygiene og hvordan man uttrykker seg gjennom kunst og musikk.  I 2023 gikk 2 036 barn i POF- barnehager.

Tidlig barndomsutvikling er etablert med leker og bøker. For å gi foreldrene plass til  å samhandle, leke med barna, lese bøker, samt forbedre foreldrenes filosofier og metoder for tidlig barndomsutvikling.

Climate change awarness prosjektet øker bevisstheten om klima endringene ved å gi lærere, elever og det generelle offentlig tilgang til gode utdanningsprogrammer. Det var 455 390 deltagere av disse programmene.

ØKONOMISK BISTAND 2023

NOK 2 145 239,-

DETTE GIKK PENGENE TIL

79% utdanning
3% miljø
18% mellomfinansiering

NYHETER FRA KINA

Her kan du lese de siste nyhetene fra vår samarbeidspartner HPP China

   

Førskoler for fremtiden

Førskoler for fremtiden

    Førskoler for fremtidenMålet til "One village, One Preschool" -politikken er å fremme helhetlig barnesentrert utvikling i lokalsamfunn.Formålet med “Preeschools of the future(PoF)” er å forhindre at fattige barn blirfattige voksne. Læring tidlig i...

En god førskole er en investering for livet.

En god førskole er en investering for livet.

    En god førskole er en investering for livet.Pre-schools of the Future (POF) i Luowu, Kina styrker barnas utvikling og videre skolegang.I 2019 gav UFF støtte til POF(Pre-schools of the Future) programmet i Luowu, Kina. Prosjektet ble gjennomført av Humana...

Målrettet prevensjon af HIV/AIDS

Målrettet prevensjon af HIV/AIDS

    Målrettet prevensjon af HIV/AIDS i KinaMellom 2005 og 2015 ble antallet personer på antiretroviral behandling nesten åttedoblet, fra 2,2 millioner mennesker i 2002 til 15,8 i 2015 I fjor innviet UNAIDS sin nye globale strategi for å ta knekken på...

Førskoler i marginaliserte lokalsamfunn

Førskoler i marginaliserte lokalsamfunn

    Både barn og foreldre drar nytte av førskoler i marginaliserte lokalsamfunnHPP China åpnet syv førskoler, Preschools of the Future (POF), i provinsen mellom 2012 og 2015I henhold til UNESCO oppnår omtrent 250 millioner barn ikke minimumsnivået for læring...

Eliminering av barneunderernæring

Eliminering av barneunderernæring

    Eliminering av barneunderernæring på landsbygden i KinaI Ximeng, Yunnan, arbeider HPP China for å sikre at 200 barn i landsbyen Bannong får en sunn frokost om morgenen før de går på skolenKina er et fascinerende land. I henhold til noen estimater har 680...

RAPPORTER

Rapporter fra programmer og prosjekter UFF
har støttet i Kina

 

LANDET OG SAMARBEIDSPARTNEREN
NEWS IN ENGLISH

STØTT VÅRT BISTANDSARBEID

 

valgfritt beløp til

541537

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge

Adresse: Lindebergvegen 1, N-2016 FROGNER Telefon: +47 63 92 89 80
Vakttelefon: +47 918 11 089
E-post: post@uffnorge.org
Org.nr. 981 054 776

 

Medlem av Humana People to People

UFF er medlem av bistandsnettverket
Humana People to People
www.humana.org

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge er godkjent av Innsamlingskontrollen

Kontonummer for private bidrag: 9049.10.79206
Vipps: 541537