Både barn og foreldre drar nytte av førskoler i marginaliserte lokalsamfunn

HPP China åpnet syv førskoler, Preschools of the Future (POF), i provinsen mellom 2012 og 2015

I henhold til UNESCO oppnår omtrent 250 millioner barn ikke minimumsnivået for læring etter fire års undervisning, til tross for at de fleste går på skole. Dette skyldes en rekke ulike faktorer, men i Yunnan-provinsen i Kina er det sannsynligvis koblet til en høy andel fattigdom, og for mange unge barn, språket. Regionen er i hovedsak befolket av Yi-minoriteten, som ikke har Mandarin som morsmål.

Mandarin er allikevel det offisielle undervisningsspråket i skolen. Barn i området møter vesentlige utfordringer når de begynner på grunnskolen. Ikke bare befinner de seg i et strukturert læremiljø for første gang og møter vanlige utfordringer for marginaliserte grupper i dette nye miljøet, men undervisningen foregår på et språk de ikke forstår. De fleste barn ender opp motløse og frustrerte, og mange dropper ut i løpet av de to første årene av grunnskolen.

HPP China åpnet syv førskoler, Preschools of the Future (POF), i provinsen mellom 2012 og 2015 som en del av et EU-finansiert landbruksprosjekt, Farmers’ Club, og for å bedre utruste barn i området til å starte på grunnskolen. POF-ene er tospråklige, og introduserer barn til både læring og mandarinkinesisk på en barnevennlig måte før de begynner i grunnskolen. De har skapt et trygt miljø for å fokusere på hvert barns utvikling, i tillegg til at de frigjør en betydelig mengde arbeidskapasiteten for arbeidende foreldre.

Prosjektlederen Bai Long forklarer: «før [initiativet] startet fantes det ingen førskoler for barn, og foreldrene ville bare ta barna med på åkrene [hvor de arbeider]. Barna hadde ikke noe læringsmiljø.»
Li Ming som er medlem i landbruksprosjektet Farmers Club og forelder til et av barna i førskolen fortalte oss: «Siden sønnen min begynte på førskolen har han lært å snakke mandarinkinesisk, han synger, danser og forstår alt. Han har kapasitet til å lære hva som helst. Vi håper han vil studere hardt og fullføre skolen.»

Siden Farmers’ Club ble avsluttet ved utgangen av 2015, har utdanningsdepartementet anerkjent at modellen er et effektivt verktøy i samfunnet og for barnas tidlige utvikling. HPP China overlot administreringen og driften av førskolen til departementet i januar i 2016.

FLERE NYHETER

Her kan du lese de siste nyhetene fra UFF Norge og våre samarbeidspartnere

 

Førskoler for fremtiden

Førskoler for fremtiden

    Førskoler for fremtidenMålet til "One village, One Preschool" -politikken er å fremme helhetlig barnesentrert utvikling i lokalsamfunn.Formålet med “Preeschools of the future(PoF)” er å forhindre at fattige barn blirfattige voksne. Læring tidlig i...

En god førskole er en investering for livet.

En god førskole er en investering for livet.

    En god førskole er en investering for livet.Pre-schools of the Future (POF) i Luowu, Kina styrker barnas utvikling og videre skolegang.I 2019 gav UFF støtte til POF(Pre-schools of the Future) programmet i Luowu, Kina. Prosjektet ble gjennomført av Humana...

Målrettet prevensjon af HIV/AIDS

Målrettet prevensjon af HIV/AIDS

    Målrettet prevensjon af HIV/AIDS i KinaMellom 2005 og 2015 ble antallet personer på antiretroviral behandling nesten åttedoblet, fra 2,2 millioner mennesker i 2002 til 15,8 i 2015 I fjor innviet UNAIDS sin nye globale strategi for å ta knekken på...

STØTT VÅRT BISTANDSARBEID

 

valgfritt beløp til

541537

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge

Adresse: Lindebergvegen 1, N-2016 FROGNER Telefon: +47 63 92 89 80
Vakttelefon: +47 918 11 089
E-post: post@uffnorge.org
Org.nr. 981 054 776

 

Medlem av Humana People to People

UFF er medlem av bistandsnettverket
Humana People to People
www.humana.org

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge er godkjent av Innsamlingskontrollen

Kontonummer for private bidrag: 9049.10.79206
Vipps: 541537