Målrettet prevensjon af HIV/AIDS i Kina

Mellom 2005 og 2015 ble antallet personer på antiretroviral behandling nesten åttedoblet, fra 2,2 millioner mennesker i 2002 til 15,8 i 2015

I fjor innviet UNAIDS sin nye globale strategi for å ta knekken på AIDS-epidemien innen 2030 som en del av de bærekraftige utviklingsmålene. Strategien har etablert en veiledning for å akselerere rekkevidden og effektiviteten av initiativene innenfor denne arenaen. De er basert på å øke antallet HIV-infiserte personer som kjenner statusen sin til 90 %, øke antall personer på antiretroviral behandling til 90 % av de diagnostiserte, og oppnå viral suppresjon hos 90 % av dem som får behandling.

Mellom 2005 og 2015 ble antallet personer på antiretroviral behandling nesten åttedoblet, fra 2,2 millioner mennesker i 2002 til 15,8 i 2015. Denne imponerende fremgangen skyldes i stor grad koordinert innsats mellom myndighetene, det sosiale samfunnet, berørte lokalsamfunn og internasjonale organisasjoner. Dette samarbeidet, sammen med den nye planen, betyr at for første gang har vi muligheten til å ende den offentlige helsetrusselen som AIDS utgjør.

I Kina lever ofte mennesker i etniske minoriteter og i distriktene i fattigdom, og de har svært begrenset tilgang til tjenester slik som helse og utdanning.

I fjor implementerte UFFs partnere HPP Baltic og HPP China et HIV/AIDS-prevensjonsprogram i Butuo, i den sørlige provinsen Sichuan i Kina. Prosjektet har involvert opplæring av personale til å utføre innledende HIV-tester i hjemmet. Dette fjerner vanlige barrièrer slik som redsel for stigma og tabuer når det gjelder å snakke om seksuell helse.

Gjennom initiativet ble informasjon om HIV samt seksuell og reproduktiv helse gitt til over 20 000 familier i 18 landsbyer i Butuo. Over 2 500 mennesker ble testet for HIV, og de som ble diagnostisert med sykdommen ble satt i kontakt med støttegrupper og behandlingstjenester.

FLERE NYHETER

Her kan du lese de siste nyhetene fra UFF Norge og våre samarbeidspartnere

 

Førskoler for fremtiden

Førskoler for fremtiden

    Førskoler for fremtidenMålet til "One village, One Preschool" -politikken er å fremme helhetlig barnesentrert utvikling i lokalsamfunn.Formålet med “Preeschools of the future(PoF)” er å forhindre at fattige barn blirfattige voksne. Læring tidlig i...

En god førskole er en investering for livet.

En god førskole er en investering for livet.

    En god førskole er en investering for livet.Pre-schools of the Future (POF) i Luowu, Kina styrker barnas utvikling og videre skolegang.I 2019 gav UFF støtte til POF(Pre-schools of the Future) programmet i Luowu, Kina. Prosjektet ble gjennomført av Humana...

Førskoler i marginaliserte lokalsamfunn

Førskoler i marginaliserte lokalsamfunn

    Både barn og foreldre drar nytte av førskoler i marginaliserte lokalsamfunnHPP China åpnet syv førskoler, Preschools of the Future (POF), i provinsen mellom 2012 og 2015I henhold til UNESCO oppnår omtrent 250 millioner barn ikke minimumsnivået for læring...

STØTT VÅRT BISTANDSARBEID

 

valgfritt beløp til

541537

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge

Adresse: Lindebergvegen 1, N-2016 FROGNER Telefon: +47 63 92 89 80
Vakttelefon: +47 918 11 089
E-post: post@uffnorge.org
Org.nr. 981 054 776

 

Medlem av Humana People to People

UFF er medlem av bistandsnettverket
Humana People to People
www.humana.org

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge er godkjent av Innsamlingskontrollen

Kontonummer for private bidrag: 9049.10.79206
Vipps: 541537