Eliminering av barneunderernæring på landsbygden i Kina

I Ximeng, Yunnan, arbeider HPP China for å sikre at 200 barn i landsbyen Bannong får en sunn frokost om morgenen før de går på skolen

Kina er et fascinerende land. I henhold til noen estimater har 680 millioner mennesker tatt steget inn i middelklassen i løpet av de siste 30 årene, og alle tusenårsmålene har blitt oppnådd. Med en gjennomsnittlig 10 % vekst per år i nesten en hel generasjon er Kina nå økonomi nummer to i verden, og det er sannsynlig at den snart inntar den økonomiske førsteplassen. Kina har på mange måter blitt et referansepunkt for økonomisk vekst og overgang. Men den legendariske økonomiske veksten har ikke blitt følt over hele landet på samme måte, og landet står nå overfor store miljøutfordringer samt enorme ulikheter.

Økonomisk vekst og store sosiale fremskritt har generelt sett blitt begrenset til kystområdene. Et nattbilde tatt av NASA som viser bybelysningen, er en indikasjon på utbredt og rimelig bruk av elektrisitet. I Kina blir lysene stadig svakere mot midten av landet om natten, og helt i vest, forsvinner de helt. Flesteparten av fattige folk i Kina lever på landsbygden, hvor fordelene ved forbruksvarene og ny infrastruktur enda ikke har nådd fram.

Humana People to People China opererer sammen med myndighetene og lokalsamfunnene i de vestlige provinsene Sichuan og Yunnan, hovedsakelig innen to nøkkelområder, nemlig utdanning og landbruk. Utdanningsprosjektene fokuserer på å lage førskoler for barna på landsbygden. Her får de en innføring i strukturert læring og mandarinkinesisk. Initiativene gir også lokale lærere opplæring i en barnesentrert tilnærming for å vekke en livslang lidenskap for læring hos barna. Landbruksprosjektene er basert på økning av avlingsproduksjonen for å oppnå matsikkerhet og knytte småbønder til markeder for å øke inntektsstrømmene.

I Ximeng, Yunnan, arbeider HPP China for å sikre at 200 barn i landsbyen Bannong får en sunn frokost om morgenen før de går på skolen. For å betale for barnas daglige frokost bestående av et egg og et glass melk har lokalsamfunnet startet en liten griseavlgård. I fjor ble nesten 30 pattegriser solgt på bare seks måneder. Inntektene dekket kostnadene for gården og flesteparten av barnas frokostkostnader. Men markedsprisene har vært lavere enn forventet, slik at prosjektteamet og barnas foreldre vurderer nå måter de kan øke avkastningen på. HPP China bidrar i mellomtiden med differansen.

Ved utgangen av fjoråret var forekomsten av anemi blitt redusert til bare 5 % av deltakerne, og mindre enn 40 barn led fortsatt av underernæring av en eller annen form. Når grisene gir full avkastning og kan finansiere frokostklubben, overrekker HPP prosjektet til lokalsamfunnet. Prosjektteamet tar sikte på å fri alle de 200 barna fra ernæringsrelaterte helseproblemer før dette. Så langt er alt på rett kjøl.

FLERE NYHETER

Her kan du lese de siste nyhetene fra UFF Norge og våre samarbeidspartnere

 

Førskoler for fremtiden

Førskoler for fremtiden

    Førskoler for fremtidenMålet til "One village, One Preschool" -politikken er å fremme helhetlig barnesentrert utvikling i lokalsamfunn.Formålet med “Preeschools of the future(PoF)” er å forhindre at fattige barn blirfattige voksne. Læring tidlig i...

En god førskole er en investering for livet.

En god førskole er en investering for livet.

    En god førskole er en investering for livet.Pre-schools of the Future (POF) i Luowu, Kina styrker barnas utvikling og videre skolegang.I 2019 gav UFF støtte til POF(Pre-schools of the Future) programmet i Luowu, Kina. Prosjektet ble gjennomført av Humana...

Målrettet prevensjon af HIV/AIDS

Målrettet prevensjon af HIV/AIDS

    Målrettet prevensjon af HIV/AIDS i KinaMellom 2005 og 2015 ble antallet personer på antiretroviral behandling nesten åttedoblet, fra 2,2 millioner mennesker i 2002 til 15,8 i 2015 I fjor innviet UNAIDS sin nye globale strategi for å ta knekken på...

STØTT VÅRT BISTANDSARBEID

 

valgfritt beløp til

541537

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge

Adresse: Lindebergvegen 1, N-2016 FROGNER Telefon: +47 63 92 89 80
Vakttelefon: +47 918 11 089
E-post: post@uffnorge.org
Org.nr. 981 054 776

 

Medlem av Humana People to People

UFF er medlem av bistandsnettverket
Humana People to People
www.humana.org

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge er godkjent av Innsamlingskontrollen

Kontonummer for private bidrag: 9049.10.79206
Vipps: 541537