UFF sorteringsanlegg – Arctex

“Vi forsikrer at alle donerte tekstiler og sko lever videre på en relevant måte:

Sorteringssenteret ble grunnlagt i oktober 2023 og er det siste tilskuddet til UFFs familie av prosjekter. Sorteringssenteret holder til i Bodø og håndterer tekstiler fra Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Det er et av de første moderne tekstilsorteringssentrene i Norge, og har som mål å øke gjenbruks- og gjenvinningsverdien av tekstiler.

Hvordan fungerer det?

UFF ARCTEX-anlegget er et presorteringsanlegg for tekstiler. Vi mottar usorterte klær fra gjenvinningsstasjoner i Nord-Norge og UFF Innsamlingsbokser. Vårt opplærte personale deler deretter klærne inn i kategorier manuelt, plagg for plagg, mens de vurderer den faktiske verdien disse plaggene.
Tekstilene separeres for direkte gjenbruk eller resirkulering. Det samme gjelder skoene. Alle ikke-tekstilartikler, avfall og forurensede tekstiler sorteres ut og kastes lokalt.

Hva skjer med tekstilene etterpå?

Gjenbruk
Klærne og skoene som kan brukes igjen, sendes til relevante finsorteringssentre og butikker i Europa og Afrika, hvor de resorteres til spesifikke kategorier, slik at hvert plagg plasseres på et relevant marked. Dermed bidrar kampen for bærekraftige klær i motsetning til produksjon av nye klær, noe som legger stor belastning på miljøet.

Resirkulering
Plaggene som er for skadet til å bli gjenbrukt, sorteres ut for resirkulering til råmateriale. Akkurat nå sendes dette materialet til gjenvinning utenfor Norge. Resirkulering av tekstiler er imidlertid en raskt voksende sektor med ny teknologi som utvikles og bringes opp i skala. UFF jobber med å etablere en gjenvinningsløsning i Norge.

Hvorfor er sortering i Norge viktig?

  1. Med EUs avfallshierarkipyramide fokuserer vi på ombruksløsninger før gjenvinning eller forbrenning.
  2. Vi sørger for at alle varer håndteres og pakkes riktig for å minimere utilsiktet ødeleggelse, som kan oppstå når klærne eksporteres uten separasjon.
  3. Vi reduserer «produktmiles» ved å sende klær direkte til relevante kunder.
  4. Vi øker åpenheten om skjebnen til brukte klær.
  5. Vi begrenser mengden utilsiktet avfall som eksporteres fra Norge.
  6. Vi tar sikte på å overholde kommende endringer i regelverket – EUs rammedirektiv for avfall (gjeldende fra 2025).

Vår visjon for fremtiden

UFF er i front med å finne komplette løsninger for tekstiler og vi er nå i forhandlinger med mange aktører langs verdikjeden for tekstiler. Vi ønsker å sikre at materialgjenvinningen skjer i Norge frem til 2025. Vi har også som mål å fremme og legge til rette for produksjon av lokale produkter fra resirkulerte tekstiler og sko.

 

FLERE NYHETER

Her kan du lese de siste nyhetene fra UFF Norge og våre samarbeidspartnere

 

International Day of Education

International Day of Education

    International Day of Education"Changing Course, Transforming Education"24 Januar markerer vi International Day of Education.Temaet for dette året er "Changing Course, Transforming Education", med fokus på behovet for å legge til rette for tilgang til...

World teachers day

World teachers day

    World teachers dayGode lærere er hjørnesteinen i et godt samfunn.Lørdag 5. Oktober markerer vi World Teachers day, for å hylle den innsatsen lærere gjør for samfunnet. En god lærer har en av verdens viktigste jobber når det gjelder utvikling i samfunn og...

VIVA+ prosjektet i Mosambik

VIVA+ prosjektet i Mosambik

    VIVA+ prosjektet i MosambikVIVA+ prosjektet hjelper sårbare jenter og unge kvinner i kampen mot overførbare sykdommer og kjønnsbasert voldADDP Mosambik prosjektet VIVA + bekjemper AIDS, TB og Malaria, ved å implementere et sett med forebyggingende og...

STØTT VÅRT BISTANDSARBEID

 

valgfritt beløp til

541537

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge

Adresse: Lindebergvegen 1, N-2016 FROGNER Telefon: +47 63 92 89 80
Vakttelefon: +47 918 11 089
E-post: post@uffnorge.org
Org.nr. 981 054 776

 

Medlem av Humana People to People

UFF er medlem av bistandsnettverket
Humana People to People
www.humana.org

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge er godkjent av Innsamlingskontrollen

Kontonummer for private bidrag: 9049.10.79206
Vipps: 541537