Ferdigheter for livet

Ferdigheter for livet

Ferdigheter for livet Å tilegne seg praktisk kunnskap står sterkt i kampen mot fattigdom. Verdens ungdom-ferdighets dag finner sted 15. juli 2020. Det er en flott måte å skape oppmerksomhet og starte diskusjoner rundt viktigheten av teknisk, pedagogisk trening og...
Forebygging av HIV og tuberkulose i Botswana

Forebygging av HIV og tuberkulose i Botswana

Forebygging av HIV og tuberkulose i Botswana Vår samarbeidspartners HPP(Humana People to People) Botswana innsats i 2019. Regjeringen i Botswana har gjort store fremskritt gjennom årene for å forbedre den sosioøkonomiske statusen til landet. Fattigdommen har gått ned...
World Environment Day

World Environment Day

World Environment Day På verdensbasis har bruk av klær – det gjennomsnittlige antall ganger et plagg er brukt før det slutter å brukes – sunket med 36% sammenlignet med 15 år siden. Fredag 5.juni markeres Verdens Miljødag. Å stoppe klimaendringer haster nå...
Afrika i møte med Covid-19

Afrika i møte med Covid-19

Afrika i møte med Covid-19 Ingen av oss er trygge før vi alle er trygge, og ingen skal utelates i kampen mot COVID-19-pandemien. Dette er en av de viktigste lærdommene i COVID-19-pandemien. Selv om utfordringene fremover er vanskelige, bør vi alle håpe med ordene fra...
International Day of Living Together in Peace

International Day of Living Together in Peace

International Day of Living Together in Peace Å leve i fred handler ikke bare om å ikke leve i et land i krig, men også å kunne føle seg frisk, ivaretatt og nyttig i det samfunnet en lever i. Frykt avler både krig og kriminalitet, og frykten for egen og familiens...