Child Aid Machinga

Child Aid Machinga

Child Aid Machinga Gjennom sammarbeid, informasjon, og opplæring kan landsbyene i Manchinga disktriktet, Malawi skape en tryggere og bedre fremtid for barna. Child-Aid Prosjektet har som mål å støtte familier og lokalsamfunn til å skape bedre forhold for barn gjennom...
TCE Guinea Bissau

TCE Guinea Bissau

TCE Guinea Bissau Militæret i Guinea Bissau vet å beskytte landet sitt, men de trenger hjelp til å beskytte egen og andres helse. TCE Guinea Bissau (Total Control of Epidemic) er et anerkjent HIV/AIDS- program som utdanner og mobiliserer enkeltpersoner med...
En ny sjanse på livet gjennom læring

En ny sjanse på livet gjennom læring

En ny sjanse på livet gjennom læring Det innovative Kadam Step-Up -programmet jobber for å få barn fra fattige familier som har måtte slutte i skolen tilbake i skolesystemet. Ideen bak Kadam Step-Up Programet er å ta igjen tapt skolegang til barn som har måttet slutte...
Entrepenørskap og barnehager

Entrepenørskap og barnehager

Entrepenørskap og barnehager Child Aid Camp Luka gir kvinner mulighet til å lære seg ferdigheter og entrepenørskap, samtidig som barna deres får gå i barnehage. Camp Luka er et fattig og tett befolket distrikt i Kinshasa, Kongo. Mange innbyggere, spesielt kvinner, har...
En god førskole er en investering for livet.

En god førskole er en investering for livet.

En god førskole er en investering for livet. Pre-schools of the Future (POF) i Luowu, Kina styrker barnas utvikling og videre skolegang. I 2019 gav UFF støtte til POF(Pre-schools of the Future) programmet i Luowu, Kina. Prosjektet ble gjennomført av Humana People to...