Child Aid Machinga

Child Aid Machinga

Child Aid Machinga Gjennom sammarbeid, informasjon, og opplæring kan landsbyene i Manchinga disktriktet, Malawi skape en tryggere og bedre fremtid for barna. Child-Aid Prosjektet har som mål å støtte familier og lokalsamfunn til å skape bedre forhold for barn gjennom...
TCE Guinea Bissau

TCE Guinea Bissau

TCE Guinea Bissau Militæret i Guinea Bissau vet å beskytte landet sitt, men de trenger hjelp til å beskytte egen og andres helse. TCE Guinea Bissau (Total Control of Epidemic) er et anerkjent HIV/AIDS- program som utdanner og mobiliserer enkeltpersoner med...