En ny sjanse på livet gjennom læring

En ny sjanse på livet gjennom læring

En ny sjanse på livet gjennom læring Det innovative Kadam Step-Up -programmet jobber for å få barn fra fattige familier som har måtte slutte i skolen tilbake i skolesystemet. Ideen bak Kadam Step-Up Programet er å ta igjen tapt skolegang til barn som har måttet slutte...