En ny sjanse på livet gjennom læring

Det innovative Kadam Step-Up -programmet jobber for å få barn fra fattige familier som har måtte slutte i skolen tilbake i skolesystemet.

Ideen bak Kadam Step-Up Programet er å ta igjen tapt skolegang til barn som har måttet slutte i skolen på grunn av økonomiske eller sosiale begrensninger. Målet er at etter et 6-måneders opplegg, skal barna tilbake i det offentlige skolesystemet.

Kadam er et årlig program, designet for å hjelpe barn som har måttet slutte i skolen med å få tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter til å slå seg sammen med de offentlige utdanningssystemene. Programmet er en blanding av kognitiv og tematisk læring, designet i et trinnvis system, slik at hvert barn kan lære på sitt nåværende nivå uavhengig av alder. Når barnet når et nivå som passer for alderen, får de hjelp til å melde seg på offentlig skole og blir fulgt opp i 6 måneder etter de har fortsatt sin offentlige skolegang.

Undervisningen i Kadam-skolene er basert på moderne pedagogikk og barnesentrerte undervisningsmetoder. Læringsplanen inneholder også idrett, kunst og andre livs-ferdigheter og samfunnskunnskap som er med på å forbedre barnas utvikling.

Programmet sentrerer seg i fattige industriområder der mange foredre lar barna jobbe fra ung alder. For å finne og registrere disse barna blir det utført dør-til-dør kampanjer der barn og foreldre blir invitert til Kadam-skoler for å identifisere læringshullene slik at barna får tilpasset skolegangen etter dette.

Totalt er det 777 Kadam-skoler i India, som siden 2014 har gitt over 32,000 barn en ny sjanse på å fullføre skolegangen.

FLERE NYHETER

Her kan du lese de siste nyhetene fra UFF Norge og våre samarbeidspartnere

 

Afrika i møte med Covid-19

    Afrika i møte med Covid-19 Ingen av oss er trygge før vi alle er trygge, og ingen skal utelates i kampen mot COVID-19-pandemien. Dette er en av de viktigste lærdommene i COVID-19-pandemien.Selv om utfordringene fremover er vanskelige, bør vi alle håpe...

UFF bidrar til utvikling på landsbygda i Angola

    UFF bidrar til utvikling på landsbygda i AngolaBlant annet med prosjekter innen lese- og skriveopplæring.UFFs søsterorganisasjon i Angola, ADPP Angola, gjennomfører prosjekter innen lærerutdanning, lese- og skriveopplæring, samt klima- og helseprosjekter...

Kampen mot tuberkulose

    Kampen mot tuberkuloseTuberkulose er fortsatt verdens mest dødelige infeksjonssykdom. 4 500 mennesker dør av tuberkulose hver eneste dag. Og hver eneste dag blir 30 000 mennesker syke, ofte unge voksne.Høye tall til tross, dødeligheten er redusert med 42...

STØTT VÅRT BISTANDSARBEID

 

valgfritt beløp til

541537

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge

Adresse: Lindebergvegen 3c, N-2016 FROGNER Telefon: +47 63 92 89 80
Vakttelefon: +47 918 11 089
E-post: post@uffnorge.org
Org.nr. 981 054 776

 

Medlem av Humana People to People

UFF er medlem av bistandsnettverket
Humana People to People
www.humana.org

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge er godkjent av Innsamlingskontrollen

Kontonummer for private bidrag: 9049.10.79206
Vipps: 541537

 

UFF Nettbutikk - Link til Nettbutikk her
nettbutikk@uffnorge.org
Telefon: 48 95 97 17

NYHETER