UFF bidrar til utvikling på landsbygda i Angola

Blant annet med prosjekter innen lese- og skriveopplæring.

UFFs søsterorganisasjon i Angola, ADPP Angola, gjennomfører prosjekter innen lærerutdanning, lese- og skriveopplæring, samt klima- og helseprosjekter med mål om å bedre befolkningens levekår.

For Angola var 2018 et økonomisk kriseår. Valutaen falt med mer enn 80 %. I tillegg var det stor tørke i landet som resulterte i stor matvaremangel, spesielt blant barn. Et kolerautbrudd i nord og sterk økning i antall flyktninger fra Kongo medførte også store utfordringer for landet.

Samtidig som utfordringene i Angola stadig vokser, var 2018 det første året med nyvalgt regjering. Den nye regjeringen har et uttalt fokus på tette, gode relasjoner mellom myndigheter, organisasjoner, kirken og folket. En rekke reformer er satt i gang, blant annet åpnes det mer og mer opp for investeringer fra utlandet, og visumreglene modereres. En mer desentralisert statlig struktur har ført til at flere distrikter vil ha sine første lokalvalg i 2020.

 

Utviklingsprosjekt i 70 fiskesamfunn

I 2018 støttet UFF blant annet et utviklingsprosjekt som ADPP sto bak i 70 fiskesamfunn i fire provinser i Angola. Målet var å bedre levekårene til fiskernes familier. Prosjektet organiserte opplæring av familier slik at de nå er i stand til å forbedre sine egne levekår. Det ble blant annet gitt grunnlærende leseopplæring til voksne som ikke kunne lese og skrive.

Grunnleggende leseferdigheter er svært viktig for å kunne være i stand til å forbedre eget liv. Lese- og skriveopplæring var derfor et viktig tiltak i dette prosjektet. I løpet av 2018 fikk 8 000 personer grunnleggende lese- og skriveopplæring.

I tillegg omfattet prosjektet helseforebyggende tiltak og opplæring. Det ble gjennomført informasjonskampanjer om matsikkerhet, ernæring, landminer og HIV. Prosjektet fokuserte også på hvilke utfordringer familiene møter som følge av klimaendringene. Det innebar blant annet i å identifisere utfordringene og hvilke tiltak som kan gjøres lokalt.

Inoque Pinto var lokalansvarlig for den delen av prosjektet som omfattet helse og jobbet med 138 familier i dette prosjektet. Han ga familiene opplæring om preventive helsetiltak samt økte forståelsen hos den enkelte om at det er opp til hver enkelt å gjøre tiltak for å bedre egne levekår.

– Etter mange husbesøk har jeg lært mye om familiers utfordringer innen helse, malariaforebygging, hygiene og tilgang til vann. Jeg oppdaget at utfordringene var mye større enn jeg forutså. Prosjektet i sin helhet er svært merkbart i vårt område. Jeg har blant annet organisert opplæring i forebygging av malariasmitte, forteller Pinto.

Prosjektet har hatt en stor effekt i lokalmiljøet og hos familiene. Et konkret eksempel på dette er at halvparten av familiene som Pinto jobbet med nå bruker tippy-tap til håndvask. Tippy-tap er en hygienisk installasjon for håndvask som man styrer med foten og som kan brukes der man ikke har rennende vann. Tippy-tap kan familien selv bygge ved hjelp av tau og trevirke, og reduserer smitterisikoen og er enkel å bruke, selv for barn.

FLERE NYHETER

Her kan du lese de siste nyhetene fra UFF Norge og våre samarbeidspartnere

 

Child Aid – Med familiene i fokus

Child Aid – Med familiene i fokus

    Child Aid - Med familiene i fokus15.Mai markerer vi verdensdagen for familier.Child Aid er et eksempel på en Humana People to People-tilnærming til en integrert samfunnsutvikling der familiene står i fokus. Child Aid støtter gjennom barn og foreldre hele...

Utdannes for å sikre en bærekraftig framtid

Utdannes for å sikre en bærekraftig framtid

    Utdannes for å sikre en bærekraftig framtidVed Frontline Institute utdannes de som skal sørge for en mer bærekraftig fremtid.På Frontline Institute i Zimbabwe møtes studenter fra 16 utviklingsland. På tvers av kjønn, religion og kultur får de teoretisk...

Rent vann er ingen selvfølge

Rent vann er ingen selvfølge

UFF anerkjenner rent drikkevann som en grunnleggende menneskerettighet. Vi støtter en rekke prosjekter som gir familier og lokalsamfunn mulighet til å kontrollere tilgangen på rent vann, blant annet i Zimbabwe.

STØTT VÅRT BISTANDSARBEID

 

valgfritt beløp til

541537

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge

Adresse: Lindebergvegen 1, N-2016 FROGNER Telefon: +47 63 92 89 80
Vakttelefon: +47 918 11 089
E-post: post@uffnorge.org
Org.nr. 981 054 776

 

Medlem av Humana People to People

UFF er medlem av bistandsnettverket
Humana People to People
www.humana.org

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge er godkjent av Innsamlingskontrollen

Kontonummer for private bidrag: 9049.10.79206
Vipps: 541537