Utdannes for å sikre en bærekraftig framtid

Ved Frontline Institute utdannes de som skal sørge for en mer bærekraftig fremtid.

På Frontline Institute i Zimbabwe møtes studenter fra 16 utviklingsland. På tvers av kjønn, religion og kultur får de teoretisk og praktisk kunnskap som på sikt skal minske forskjeller og bidra til at samfunnet utvikles i riktig retning.

Uavhengig av bakgrunn, har studentene et ønske om å bekjempe fattigdom, skape fred og gjensidig forståelse på tvers av landegrenser. Det er UFFs søsterorganisasjon DAPP Zimbabwe, som på vegne av bistandsnettverket Humana People to People, driver instituttet. Hensikten med utdanningen er å gi unge ressurser den kunnskapen og erfaringen de trenger for å kunne lede utviklingen av samfunnet der de bor. Studentene får også inngående kjennskap til bistandsnettverket Humana People to People, inkludert de ulike prosjektene de selv jobber i.

Skal lede lokalsamfunnet inn i en bærekraftig framtid

Frontline Institute er på mange måter en lederutdanning der studentene får opplæring i å starte, lede og drive prosjekter på en demokratisk måte. Prosjektledelse, samarbeid og kunnskap om hvordan man mobiliserer lokalbefolkningen er viktige elementer i studiene og kunnskaper studentene skal ta med seg tilbake til sitt hjemland. «Hvordan mobiliserer og engasjerer man lokalbefolkningen slik at de sammen kan løfte sin egen levestandard og minske forskjellene?» Instituttet vektlegger praktisk erfaring der studentene selv må planlegge, igangsette, følge opp og evaluere egne prosjekter.

Alle prosjektene i bistandsnettverket Humana People to People har et aktivt fokus på å løfte frem kvinnelige ledere – det gjelder også Frontline Institute. Dette sender sterke signaler til samfunnet for øvrig og kvinner blir aktive deltakere, ledere og rollemodeller for lokalbefolkningen.

Hvordan leve av fremtidens jordbruk?

En viktig del av pensum på Frontline Institute er matproduksjon og jordbruk. Det handler om en forståelse for de utfordringene jorda står overfor knyttet til sult, ressursfordeling, globalisering og klimaendringer. Studentene får grunnleggende opplæring i moderne jordbruksmetoder der også lønnsomhet og forretningsdrift er et viktig element.
Det samarbeides med lokale bønder om implementering av klimavennlig jordbruk, økologisk matproduksjon, mindre bruk av kunstgjødsel og moderne metoder som sikrer avlinger på tross av de utfordrende klimaendringene.

Studerer for å endre verden

Jessica Tusa har fullført de første seks månedene ved Frontline Institute. Nå er hun i gang med del to av utdanningen. Hjemlandet hennes, Equador, står overfor en rekke utfordringer, og snart skal Jessica tilbake med en ryggsekk full av nyttig kunnskap og erfaring.

Jeg har et ønske om å bidra til å forandre verden og kom i kontakt med Humana People to People Equador. Først jobbet jeg som frivillig i bistandsprosjekter for barn og bærekraftig jordbruk. Etter en stund søkte jeg om et stipend slik at jeg kunne starte på Frontline Institute.

Jessica studerer sammen med 125 andre deltakere fra 12 ulike land. Studiehverdagen er veldig praktisk anlagt, og studentene må blant annet lede hverandre i ulike prosjekter.

Jeg opplever at studiet her er annerledes enn andre steder. Vi lærer mye om prosjektledelse, og vi må planlegge, organisere og evaluere prosjektene våre. Det er ingen enkel oppgave å være leder for 125 studenter fra så mange ulike kulturer og religioner, og ikke minst, som snakker ulike språk. Vi jobber sammen som ett team og blir godt kjent. Jeg kan nå si at jeg har venner over hele verden – i Zambia, India, Sør-Afrika.

Økologisk landbruk er ett av områdene studentene både får teoretisk og praktisk erfaring med.

Vi som studerer her må dyrke vår egen mat – vi kjøper ingenting i butikken. Vi har dyr som vi må passe på og driver økologisk jordbruk. Det er praktisk kunnskap jeg nå skal ta med meg tilbake til Equador.

For seks måneder siden snakket ikke Jessica et eneste ord engelsk, nå går praten på engelsk lett. Kunnskapen og erfaringen hun tar med seg fra Frontline Institute skal hun bruke på å bedre levekårene til de som bor i hennes provins i Equador.

Vi har store utfordringer i landet mitt. Det vil jeg gjøre noe med. Jeg skal implementere økologisk landbruk i min provins slik at vi også etterhvert kan eksportere mat til andre provinser. Mitt mål er å bidra til en bærekraftig fremtid og løse utfordringer knyttet til sult, ernæring og klimaendringer.

FLERE NYHETER

Her kan du lese de siste nyhetene fra
UFF Norge og våre samarbeidspartnere

 

ADPP Teacher Training College i Cacheu

ADPP Teacher Training College i Cacheu

    ADPP Teacher Training College i CacheuADPP Teacher Training College i Cacheu tar sikte på å øke antallet og kvaliteten på dyktige grunnskolelærere i landlige områder, ved hjelp av et treårig lærerutdanningsprogram som er godkjent av...

TCE Guinea Bissau

TCE Guinea Bissau

    TCE Guinea BissauMilitæret i Guinea Bissau vet å beskytte landet sitt, men de trenger hjelp til å beskytte egen og andres helse.TCE Guinea Bissau (Total Control of Epidemic) er et anerkjent HIV/AIDS- program som utdanner og mobiliserer enkeltpersoner med...

Få slutt på kjønnsbasert vold

Få slutt på kjønnsbasert vold

    Få slutt på kjønnsbasert voldEnergitilgangen er i sentrum av et bredt spekter av sosiale, miljømessige og økonomiske utfordringer for lokalsamfunn på tvers av mange utviklingslandVold mot kvinner tar mange former. Det første vi tenker på, er normalt...

STØTT VÅRT BISTANDSARBEID

 

valgfritt beløp til

541537

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge

Adresse: Lindebergvegen 1, N-2016 FROGNER Telefon: +47 63 92 89 80
Vakttelefon: +47 918 11 089
E-post: post@uffnorge.org
Org.nr. 981 054 776

 

Medlem av Humana People to People

UFF er medlem av bistandsnettverket
Humana People to People
www.humana.org

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge er godkjent av Innsamlingskontrollen

Kontonummer for private bidrag: 9049.10.79206
Vipps: 541537