Få slutt på kjønnsbasert vold

Energitilgangen er i sentrum av et bredt spekter av sosiale, miljømessige og økonomiske utfordringer for lokalsamfunn på tvers av mange utviklingsland

Vold mot kvinner tar mange former. Det første vi tenker på, er normalt fysisk vold, og mange mennesker leser dette som et sannsynlig tegn på et usunt, om enn ikke emosjonelt skadelig forhold. Men sannheten er at volden mot kvinner er mye bredere enn dette. UFFs lokale partner ADPP Guinea-Bissau arbeider med å bekjempe både de åpenbare og de ikke så åpenbare formene for vold mot kvinner i en av landets mest fattige regioner.

FN definerte vold mot kvinner som «enhver handling med kjønnsbasert vold som resulterer i eller som sannsynligvis resulterer i fysisk, seksuelt eller psykologisk skade eller lidelse for kvinner, inklusive trusler om slike handlinger, bruk av makt eller tilfeldig frihetsberøvelse, enten det forekommer i offentlig eller privat livssfære» i erklæringen om å eliminere vold mot kvinner fra 1993.

I Guinea-Bissau utsettes opp til halvparten av kvinner mellom 15 og 49 år for genital mutilering av kvinner (FGM) i henhold til UNICEF. Omtrent 7 % av jentene gifter seg før de fyller 15 år, og opp til en tredjedel av kvinnene føder sitt første barn når de blir 18 år. Men selv de som ikke utsettes for denne praksisen, møter fortsatt institusjonell og kulturell vold. Til tross for det faktum at kvinner er ansvarlig for flesteparten av landbruks- og jordbruksvirksomheten, i tillegg til husholdet, har de ikke tilgang til landrettigheter, ressurser eller kreditt. Nesten 60 % av kvinner i landet kan ikke lese eller skrive på grunn av kulturelle holdninger med hensyn til undervisning av jenter. Representasjon av kvinner i rettssystemet er ekstremt lav, spesielt på landsbygden.

ADPP Guinea-Bissau har arbeidet i landet i mer enn 30 år, og implementerer en strategi for å forbedre fullbyrdelsen av rettighetene til kvinner i Empada, i Quinara-regionen. Den første Farmers Club i dette området ble finansiert av AECID, den spanske hjelpeorganisasjonen, i perioden mellom 2011 og 2014. Deltakere ble hovedsakelig utgjort av kvinner, og deltakerne organiserte seg i en type kooperative grupper hvor kvinner ble gitt en nøkkelrolle i beslutningsprosessene i lokalsamfunnet, ofte for første gang. Siden 2014 har personale fra ADPP arbeidet via et NEPAD-finansiert initiativ for å sikre og fremme kvinners økonomiske rettigheter gjennom øket tilgang til landrettigheter og nasjonale identitetspapirer.

Prosjektlederne, i tillegg til dette prosjektet, har blitt opplært i en kjønnssentrert tilnærming, og forventes til å starte en kampanje for å fremme forebygging av mutilering og tidlig barneekteskap. Dette initiativet er gjort i samarbeid med instituttet for kvinner og barn og den nasjonale komiteen for eliminering av skadelige praksiser for å gjennomføre kjønnssensitiv opplæring med prosjektledere samt utvikle en manual for fremtidig referanse. Prosjektlederne vil deretter fortsette med organisering av workshops og bevisstgjøring blant menn og kvinner i lokalsamfunnet for å oppmuntre folk til å legge denne praksisen bak seg.

Ved å treffe flere tiltak for å styrke fullbyrdelsen av jenters og kvinners rettigheter håper ADPP å oppnå langsiktig varig endring. Den 25. november er den internasjonale dagen for Stopp vold mot kvinner. For mer informasjon om aktiviteter eller hvordan du kan involvere deg, besøk oss på UN Women

FLERE NYHETER

Her kan du lese de siste nyhetene fra
UFF Norge og våre samarbeidspartnere

 

ADPP Teacher Training College i Cacheu

ADPP Teacher Training College i Cacheu

    ADPP Teacher Training College i CacheuADPP Teacher Training College i Cacheu tar sikte på å øke antallet og kvaliteten på dyktige grunnskolelærere i landlige områder, ved hjelp av et treårig lærerutdanningsprogram som er godkjent av...

TCE Guinea Bissau

TCE Guinea Bissau

    TCE Guinea BissauMilitæret i Guinea Bissau vet å beskytte landet sitt, men de trenger hjelp til å beskytte egen og andres helse.TCE Guinea Bissau (Total Control of Epidemic) er et anerkjent HIV/AIDS- program som utdanner og mobiliserer enkeltpersoner med...

Grunneierrettigheter for kvinner

Grunneierrettigheter for kvinner

    Grunneierrettigheter for kvinner i G-Bissau Kvinner utgjør nesten halvparten verdens småbønder i utviklingsland. I Guinea-Bissau er de den primære arbeidsstyrken for dyrking og høsting Landrettigheter spiller en vesentlig rolle i landbruksutvikling og...

STØTT VÅRT BISTANDSARBEID

 

valgfritt beløp til

541537

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge

Adresse: Lindebergvegen 1, N-2016 FROGNER Telefon: +47 63 92 89 80
Vakttelefon: +47 918 11 089
E-post: post@uffnorge.org
Org.nr. 981 054 776

 

Medlem av Humana People to People

UFF er medlem av bistandsnettverket
Humana People to People
www.humana.org

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge er godkjent av Innsamlingskontrollen

Kontonummer for private bidrag: 9049.10.79206
Vipps: 541537