TCE Congo

TCE Congo

TCE Congo 510 000 voksne og barn lever med HIV i Kongo. I 2020 ble det beregnet UNAIDS at ca 510 000 voksne og barn lever med HIV i Kongo. 7500 av de 17 000 som døde av AIDS i 2020 var barn under 14 år. TCE(Total Control of Epidemic) Kongo ble i 2020 støttet av UFF...
Førskoler for fremtiden

Førskoler for fremtiden

Førskoler for fremtiden Målet til «One village, One Preschool» -politikken er å fremme helhetlig barnesentrert utvikling i lokalsamfunn. Formålet med “Preeschools of the future(PoF)” er å forhindre at fattige barn blirfattige voksne. Læring tidlig i...