TCE Namibia

Med en HIV-prevalens på 12,6% i befolkningen jobber DAPP aktivt mot elimineringen av sykdommen.

Development Aid from People to People(DAPP) Namibias TCE-program har en unik og systematisk tilnærming mot HIV / AIDS blant landlige befolkningsgrupper Siden 2005 har TCE feltarbeidere nådd mer enn 1,5 millioner Namibiske hjem. TCE-programmet er basert på prinsippet om at «bare folket kan frigjøre seg fra AIDS – epidemien». Opprinnelig fokuserte programmet på dør-til-dør-operasjoner og nådde enkeltpersoner og familier i landlige samfunn som ikke var rustet med helsetjenester. I tråd med UNAIDS 90-90-90-strategien, og i samarbeid med departementet for helse og sosiale tjenester, har den gått over til mer målrettet testing. Det fokuserer på indeks partner HIV-testing, forebygging av mor til barn HIV-overføring (PMTCT) og HIV behandling.

Namibia har en hiv-prevalens på 12,6% i den totale befolkningen, hovedsakelig blant fattige befolkninger og spesielt marginaliserte grupper som kvinner, jenter og unge.

TCE-programmet retter seg mot mennesker på gårder og uformelle bosetninger rundt byer der grunnleggende offentlige tjenester noen ganger er vanskelige å få tilgang til. På grunn av disse realitetene har programmet hatt en enorm positiv effekt for mennesker i landlige områder. Til tross for utfordringer knyttet nedstengninger knyttet til Covid-19, hadde TCE programmet en vellykket 2020, med å identifisere og diagnostisere HIV positive individer som nå er knyttet til livreddende behandling og oppfølgingstjenester, HIV positive gravide som nå er registrert i forebygging av mor til barn HIV overføring og får svangerskapskontroller for å sikre at både de og deres ufødte babyer er HIV-negative og sunne. DAPP Namibia har spilt en viktig rolle i at Namibia i dag er nær å eliminere HIV-smitte fra mor til barn. I 2020 ble 1982 gravide registrert i forebygging av mor til barn HIV-overføring.

DAPP Malaria-programmet Namibias hovedmålet er å jobbe mot eliminering av malaria i Namibia. Strategien er en kombinasjon av testing, diagnostisering, behandling og oppfølging. Dette ved engasjement fra lokalsamfunnet og arbeid fra mobile og faste helsefasiliteter, alt i tett samarbeid med helsemyndighetene.

Landet har gjort bemerkelsesverdige fremskritt når det gjelder sykdom og dødelighet i Malaria de siste sju årene. Gjennom programmet ble husholdninger nådd med meldinger og aktiviteter om forebygging av malaria, samt informasjon om COVID-19-pandemien.

FLERE NYHETER

Her kan du lese de siste nyhetene fra UFF Norge og våre samarbeidspartnere

 

World teachers day

World teachers day

    World teachers dayGode lærere er hjørnesteinen i et godt samfunn.Lørdag 5. Oktober markerer vi World Teachers day, for å hylle den innsatsen lærere gjør for samfunnet. En god lærer har en av verdens viktigste jobber når det gjelder utvikling i samfunn og...

VIVA+ prosjektet i Mosambik

VIVA+ prosjektet i Mosambik

    VIVA+ prosjektet i MosambikVIVA+ prosjektet hjelper sårbare jenter og unge kvinner i kampen mot overførbare sykdommer og kjønnsbasert voldADDP Mosambik prosjektet VIVA + bekjemper AIDS, TB og Malaria, ved å implementere et sett med forebyggingende og...

Nytt containerdesign for Idrettens Tekstilinnsamling

Nytt containerdesign for Idrettens Tekstilinnsamling

    Nytt containerdesign for Idrettens TekstilinnsamlingUFF har samarbeid med lokale idrettslag om innsamling av tøy.Per i dag er 195 lokale idrettsforeninger, klubber og lag over hele landet med i ordningen. I 2020 ble det overført NOK 1,5 millioner kroner...

STØTT VÅRT BISTANDSARBEID

 

valgfritt beløp til

541537

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge

Adresse: Lindebergvegen 3c, N-2016 FROGNER Telefon: +47 63 92 89 80
Vakttelefon: +47 918 11 089
E-post: post@uffnorge.org
Org.nr. 981 054 776

 

Medlem av Humana People to People

UFF er medlem av bistandsnettverket
Humana People to People
www.humana.org

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge er godkjent av Innsamlingskontrollen

Kontonummer for private bidrag: 9049.10.79206
Vipps: 541537

 

UFF Nettbutikk - Link til Nettbutikk her
nettbutikk@uffnorge.org
Telefon: 48 95 97 17

NYHETER