Verdens lærerdag 2020

Verdens lærerdag 2020

Verdens lærerdag 2020 Case study: Temwa Chilenga. 5. oktober er det den internasjonale lærerdagen. Dagen er en hyllest til alle lærere som investerer tiden sin i barn og unge, og er en fin anledning for å sette søkelyset på utfordringer rundt FNs bærekraftsmål nummer...
Child Aid Machinga

Child Aid Machinga

Child Aid Machinga Gjennom sammarbeid, informasjon, og opplæring kan landsbyene i Manchinga disktriktet, Malawi skape en tryggere og bedre fremtid for barna. Child-Aid Prosjektet har som mål å støtte familier og lokalsamfunn til å skape bedre forhold for barn gjennom...
TCE Guinea Bissau

TCE Guinea Bissau

TCE Guinea Bissau Militæret i Guinea Bissau vet å beskytte landet sitt, men de trenger hjelp til å beskytte egen og andres helse. TCE Guinea Bissau (Total Control of Epidemic) er et anerkjent HIV/AIDS- program som utdanner og mobiliserer enkeltpersoner med...
En ny sjanse på livet gjennom læring

En ny sjanse på livet gjennom læring

En ny sjanse på livet gjennom læring Det innovative Kadam Step-Up -programmet jobber for å få barn fra fattige familier som har måtte slutte i skolen tilbake i skolesystemet. Ideen bak Kadam Step-Up Programet er å ta igjen tapt skolegang til barn som har måttet slutte...