Kampen mot kjønnsbasert vold

HOPE Humana Palapye bidrar til landets visjon om å få slutt på nye HIV-infeksjoner ved å styrke kampen mot kjønnsbasert vold (KBV) som en viktig drivkraft for å forhindre nye HIV-infeksjoner.

I løpet av det siste tiåret har Botswana gjort betydelige fremskritt for å forbedre kvinners rettigheter, og stanse diskriminering av kvinner. Men landet sliter fremdeles med svært høye nivåer av KBV. Omtrent 67% av kvinnene har opplevd en form for vold og 25% av dem seksuell vold i løpet av livet. Om ikke kvinner, jenter, menn og gutter har sine menneskerettigheter og er fri for vold, vil fremgang og utvikling komme til kort.

I HOPE prosjektet blir mennesker organisert for å diskutere kjønnsnormer i forhold til kultur for å redusere kjønnsbasert vold og samtidig redusere dens skadelige effekter på mennesker. Prosjektet gir innledende rådgivning, henvisning og oppfølging til Institutt for sosial og samfunnsutvikling og polititjenester. Dette gjør det mulig for myndighetene å forbedre tjenestene for de overlevende av KBV.

Det ble også gjort hjemmebesøk hos familier for å ta tak i noen av årsakene til vold, som tungt alkoholforbruk og menn som kontrollerer familiemedlemmene og økonomien i familien, som alle fører til usikkerhet og fattigdom. Dør-til-dør-tilnærmingen til sårbare familier er veldig effektfull for å skape bevissthet og stimulere til en forandring til det bedre.

I hennes sko – menn må sette seg i skoene til kvinner og barn som er ofre for vold i hjemmet. Menn må ta stilling og fungere som endringsagenter for å få slutt på denne sosiale sykdommen i samfunnet. Grupper av menn møttes for å høre, diskutere og lære av eksempler i form av case-stories om kjønnsbasert vold. HPP har også gjennomført treningsøkter for sosialarbeidere, politibetjenter og lærere. På andre møter velger medlemmer i fellesskap temaer som lar ledere i områder undervise i en rekke nødvendige sosiale ferdigheter. Aktivitetene gir samfunnet en mulighet til å nært samhandle, observere og lære mer. Disse hendelsene har bygget samfunnet til å komme mye nærmere hverandre.

Det forbedrer KBV-responsen og forebygging blant kvinner og unge jenter i Palapye gjennom samfunn som handler sammen for å bekjempe GBV og diskriminering i Botswana. Prosjektet vil jobbe tett med et mangfoldig utvalg av partnere og lokalsamfunn for å styrke kvinner og samfunnets motstandskraft for å bekjempe og avslutte alle former for GBV.

Prosjektet nådde 7144 personer gjennom ulike aktiviteter, alt fra opplæring til kampanjer. I 2020 implementerte HOPE Humana Palapye aktiviteter rettet mot å bekjempe kjønnsbasert vold i Palapye. På grunn av opplæring og bevisstgjøringskampanjer gjennomført av prosjektet i 2020, er det økt kunnskap og bevissthet om kvinners rettigheter, og dette har også redusert antall KBV-saker i Palapye-samfunnet.

FLERE NYHETER

Her kan du lese de siste nyhetene fra UFF Norge og våre samarbeidspartnere

 

World teachers day

World teachers day

    World teachers dayGode lærere er hjørnesteinen i et godt samfunn.Lørdag 5. Oktober markerer vi World Teachers day, for å hylle den innsatsen lærere gjør for samfunnet. En god lærer har en av verdens viktigste jobber når det gjelder utvikling i samfunn og...

VIVA+ prosjektet i Mosambik

VIVA+ prosjektet i Mosambik

    VIVA+ prosjektet i MosambikVIVA+ prosjektet hjelper sårbare jenter og unge kvinner i kampen mot overførbare sykdommer og kjønnsbasert voldADDP Mosambik prosjektet VIVA + bekjemper AIDS, TB og Malaria, ved å implementere et sett med forebyggingende og...

Nytt containerdesign for Idrettens Tekstilinnsamling

Nytt containerdesign for Idrettens Tekstilinnsamling

    Nytt containerdesign for Idrettens TekstilinnsamlingUFF har samarbeid med lokale idrettslag om innsamling av tøy.Per i dag er 195 lokale idrettsforeninger, klubber og lag over hele landet med i ordningen. I 2020 ble det overført NOK 1,5 millioner kroner...

STØTT VÅRT BISTANDSARBEID

 

valgfritt beløp til

541537

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge

Adresse: Lindebergvegen 3c, N-2016 FROGNER Telefon: +47 63 92 89 80
Vakttelefon: +47 918 11 089
E-post: post@uffnorge.org
Org.nr. 981 054 776

 

Medlem av Humana People to People

UFF er medlem av bistandsnettverket
Humana People to People
www.humana.org

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge er godkjent av Innsamlingskontrollen

Kontonummer for private bidrag: 9049.10.79206
Vipps: 541537

 

UFF Nettbutikk - Link til Nettbutikk her
nettbutikk@uffnorge.org
Telefon: 48 95 97 17

NYHETER