UFF utdanner en ny type lærere i India

UFF støttet utdanning av 3 257 grunnskolelærere ved 8 lærerskoler i India i 2018. Ved å utdanne lærerstudenter i moderne undervisningsmetoder, har NeTT-programmet ført til bedre resultater hos elevene i skoler med NeTT-lærere, samt færre drop-outs.

Necessary Teachers Training-programmet (NeTT) har stått i bresjen for et paradigmeskifte i India ved at man går bort fra tradisjonell tavleundervisning som i stor grad er blitt praktisert ved indiske skoler. Programmet fokuserer på å skape en sunn balanse mellom teori og praksis i undervisningen og inkluderer lærerstudenter fra flere regioner i landet.

Ansvar for egen læring
Utviklingen av undervisningssektoren i India har gått sakte, spesielt på barnetrinnet. NeTT-programmet introduserer en innovativ undervisningsmetode ved å innføre klasseromsundervisning som setter barnet i sentrum. NeTT-programmet benytter moderne undervisningsmetode, kjent som DMM (Doctrine of Modern Methods). Det vektlegger en mer praktisk og aktivtetsbasert læremetode i skolen der man går bort fra at kunnskap er noe man som lærer «trer ned over ørene på elevene» til at man heller aktiverer elevene til å selv ta ansvar for egen læring.

I løpet av to år, får lærerstudentene et pensum som kombinerer teori med praktisk undervisningserfaring. Lærerstudentene blir også oppfordret til å ta ansvar for egen læring ved å lage egne individuelle, månedlige opplæringsplaner samt delta i planlegging, budsjettering og gjennomføring av alle aktiviteter knyttet til programmet. Dette gir økt selvtillit og evne til å ta beslutninger.

Gode lærere skaper et bedre samfunn
I tillegg til å gi lærerne bedre undervisningskompetanse, har programmet fokusert på å gjøre lærere til ledere. Ved å være synlige i lokalmiljøet, får de økt anseelse. Dette gir lærerne i større grad mulighet til å påvirke samfunnet i positiv retning, noe som blant annet innebærer at flere forstår verdien av å gi barna utdanning.

NeTT-programmet har vært svært praktisk rettet, og lærerstudentene har hele tiden praktisert som lærere ved barneskoler i nærmiljøet. Det har også blitt arrangert seminarer på tvers av regionene der man har utvekslet erfaringer.

Lærerne som hittil har deltatt i programmet er i dag en ettertraktet lærerressurs i India, og rapportene fra skolene der de får ansettelse er positive. Målinger viser at programmet har ført til bedre resultater blant elevene i grunnskolen, lavere fravær og færre drop-outs.

UFFs samarbeidspartner gjennom 20 år; Humana People to People India (HPPI), står bak NeTT-programmet. I 2018 implementerte HPPI mer enn 70 prosjekter i India som nådde ut til over to millioner mennesker i 14 regioner.

FLERE NYHETER

Her kan du lese de siste nyhetene fra UFF Norge og våre samarbeidspartnere

 

Afrika i møte med Covid-19

    Afrika i møte med Covid-19 Ingen av oss er trygge før vi alle er trygge, og ingen skal utelates i kampen mot COVID-19-pandemien. Dette er en av de viktigste lærdommene i COVID-19-pandemien.Selv om utfordringene fremover er vanskelige, bør vi alle håpe...

Ett år uten malaria

    Ett år uten malariaMirione brukte myggnettingen til å beskytte grønnsaksavlingen, og hver gang noen i familien ble syke, kontaktet han den lokale healeren. Mirione Monhoca er 64 år, gift og har tre barn. Han bor i Rimbi-distriktet i Niassa-provinsen i...

Mot utryddelse av malaria?

    Mot utryddelse av malaria?Globalt får omlag 220 millioner malaria årlig, og 5 % bor i Mozambique. UFF støtter flere prosjekter knyttet til malaria i landet.Verdens Helseorganisasjon (WHO) har satt mål om kraftig reduksjon i forekomsten av malaria...

STØTT VÅRT BISTANDSARBEID

 

valgfritt beløp til

541537

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge

Adresse: Lindebergvegen 3c, N-2016 FROGNER Telefon: +47 63 92 89 80
Vakttelefon: +47 918 11 089
E-post: post@uffnorge.org
Org.nr. 981 054 776

 

Medlem av Humana People to People

UFF er medlem av bistandsnettverket
Humana People to People
www.humana.org

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge er godkjent av Innsamlingskontrollen

Kontonummer for private bidrag: 9049.10.79206
Vipps: 541537

 

UFF Nettbutikk - Link til Nettbutikk her
nettbutikk@uffnorge.org
Telefon: 48 95 97 17

NYHETER