UFF utdanner en ny type lærere i India

UFF støttet utdanning av 3 257 grunnskolelærere ved 8 lærerskoler i India i 2018. Ved å utdanne lærerstudenter i moderne undervisningsmetoder, har NeTT-programmet ført til bedre resultater hos elevene i skoler med NeTT-lærere, samt færre drop-outs.

Necessary Teachers Training-programmet (NeTT) har stått i bresjen for et paradigmeskifte i India ved at man går bort fra tradisjonell tavleundervisning som i stor grad er blitt praktisert ved indiske skoler. Programmet fokuserer på å skape en sunn balanse mellom teori og praksis i undervisningen og inkluderer lærerstudenter fra flere regioner i landet.

Ansvar for egen læring
Utviklingen av undervisningssektoren i India har gått sakte, spesielt på barnetrinnet. NeTT-programmet introduserer en innovativ undervisningsmetode ved å innføre klasseromsundervisning som setter barnet i sentrum. NeTT-programmet benytter moderne undervisningsmetode, kjent som DMM (Doctrine of Modern Methods). Det vektlegger en mer praktisk og aktivtetsbasert læremetode i skolen der man går bort fra at kunnskap er noe man som lærer «trer ned over ørene på elevene» til at man heller aktiverer elevene til å selv ta ansvar for egen læring.

I løpet av to år, får lærerstudentene et pensum som kombinerer teori med praktisk undervisningserfaring. Lærerstudentene blir også oppfordret til å ta ansvar for egen læring ved å lage egne individuelle, månedlige opplæringsplaner samt delta i planlegging, budsjettering og gjennomføring av alle aktiviteter knyttet til programmet. Dette gir økt selvtillit og evne til å ta beslutninger.

Gode lærere skaper et bedre samfunn
I tillegg til å gi lærerne bedre undervisningskompetanse, har programmet fokusert på å gjøre lærere til ledere. Ved å være synlige i lokalmiljøet, får de økt anseelse. Dette gir lærerne i større grad mulighet til å påvirke samfunnet i positiv retning, noe som blant annet innebærer at flere forstår verdien av å gi barna utdanning.

NeTT-programmet har vært svært praktisk rettet, og lærerstudentene har hele tiden praktisert som lærere ved barneskoler i nærmiljøet. Det har også blitt arrangert seminarer på tvers av regionene der man har utvekslet erfaringer.

Lærerne som hittil har deltatt i programmet er i dag en ettertraktet lærerressurs i India, og rapportene fra skolene der de får ansettelse er positive. Målinger viser at programmet har ført til bedre resultater blant elevene i grunnskolen, lavere fravær og færre drop-outs.

UFFs samarbeidspartner gjennom 20 år; Humana People to People India (HPPI), står bak NeTT-programmet. I 2018 implementerte HPPI mer enn 70 prosjekter i India som nådde ut til over to millioner mennesker i 14 regioner.

FLERE NYHETER

Her kan du lese de siste nyhetene fra UFF Norge og våre samarbeidspartnere

 

World teachers day

World teachers day

    World teachers dayGode lærere er hjørnesteinen i et godt samfunn.Lørdag 5. Oktober markerer vi World Teachers day, for å hylle den innsatsen lærere gjør for samfunnet. En god lærer har en av verdens viktigste jobber når det gjelder utvikling i samfunn og...

VIVA+ prosjektet i Mosambik

VIVA+ prosjektet i Mosambik

    VIVA+ prosjektet i MosambikVIVA+ prosjektet hjelper sårbare jenter og unge kvinner i kampen mot overførbare sykdommer og kjønnsbasert voldADDP Mosambik prosjektet VIVA + bekjemper AIDS, TB og Malaria, ved å implementere et sett med forebyggingende og...

Malaria day 2021

Malaria day 2021

    Malaria day 2021 Når folk tenker på verdens mest dødelige dyr, tenker de på skapninger som slanger og krokodiller. Likevel er verdens dødeligste dyr den bittelille myggen. Gjennom overføring av sykdommer som malaria har myggen vært en ledende morder av...

STØTT VÅRT BISTANDSARBEID

 

valgfritt beløp til

541537

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge

Adresse: Lindebergvegen 1, N-2016 FROGNER Telefon: +47 63 92 89 80
Vakttelefon: +47 918 11 089
E-post: post@uffnorge.org
Org.nr. 981 054 776

 

Medlem av Humana People to People

UFF er medlem av bistandsnettverket
Humana People to People
www.humana.org

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge er godkjent av Innsamlingskontrollen

Kontonummer for private bidrag: 9049.10.79206
Vipps: 541537