Forebygging av HIV og tuberkulose i Botswana

Vår samarbeidspartners HPP(Humana People to People) Botswana innsats i 2019.

Regjeringen i Botswana har gjort store fremskritt gjennom årene for å forbedre den sosioøkonomiske statusen til landet. Fattigdommen har gått ned til omtrent 16%, men rundt 30% av befolkningen forblir like over fattigdomsgrensen og dermed sårbar. Arbeidsledigheten er også økt, til omtrent 20%. Mange av disse er unge.

Til tross for dette har regjeringen i Botswana vist engasjement for å forbedre livskvaliteten gjennom bl.a bedre utdanning og tilgang til anstendige helsetjenester.

Samfunnsutvikling

Child Aid-programmet i Botswana tar sikte på å forbedre levebrødet til familier og lokalsamfunn gjennom en lokal tilnærming som bygger og styrker deres evner til å lindre fattigdom og sykdom og skape muligheter for alle unge og barn.

Child Aid Programmet nådde totalt 27.259 personer.
Programmet styrket 3468 mennesker med kunnskap og ferdigheter for å utrydde fattigdom, og 2333 ungdommer deltok i kurs om livsnødvendige ferdigheter .

Child Aid Program nådde også 6 000 familier med samfunnsutviklingsprosjekter som inkluderte, sosial støttevirksomhet, kvinnelig økonomisk myndighet, bekjempelse av kjønnsbasert vold og støtte for foreldreløse og utsatte barn. Child Aid-prosjektene tilbød også yrkesopplæring for personer med vanskeligstilte bakgrunner for å skape et mer progressivt og bærekraftig samfunn.

Helse

Botswanas helsesektor står overfor betydelige utfordringer i hovedsak på grunn av den negative effekten HIV / AIDS har hatt på samfunnet, mens utdanningssektoren er preget av dårlige resultater. Samfunnsutvikling er fremdeles kritisk for landet for å få fart på sosial utvikling og oppnåelse av SDG-er (Sustainable Development Goals). Flertallet av befolkningen er fortsatt avhengige av landbruk for å overleve og bor i bygdene.

Ettersom HIV og tuberkulose utgjør den største samfunnsøkonomiske utviklings trusselen for Botswana.
har HOPE-programmet laget et prosjekt med fokus på å eliminere Malaria satt i gang rundt bestemte områder i den nordlige delen av landet, og tre andre prosjekter var rettet mot HIV-forebygging. HOPE-programmet nådde rundt 257, 215 personer, mens 66,478 personer ble mobilisert og henvist til testing. 9,353 unge kvinner og jenter fikk også informasjon om HIV-forebygging.

HOPE Humana-prosjekter reduserer spredningen av HIV / AIDS, TB og Malaria ved å bringe helsetjenester av høy kvalitet nærmere folket. Tilnærmingen de bruker er tilpasset lokalsamfunnet de operer i, og det bygger kunnskap for lokalsamfunn og gir håp for mennesker at infeksjoner blir forhindret og livet blir forlenget til de som allerede er smittet. Prosjektene spiller en viktig rolle i å forbedre livskvaliteten der menneskelig verdighet er blitt svekket, bringer håp, og bygger solidaritet med de smittede og berørte.

Av disse prosjektene gav UFF i 2019 støtte til HOPE Humana 90-90-90 og HOPE Humana Malaria.

FLERE NYHETER

Her kan du lese de siste nyhetene fra UFF Norge og våre samarbeidspartnere

 

International Day of Education

International Day of Education

    International Day of Education"Changing Course, Transforming Education"24 Januar markerer vi International Day of Education.Temaet for dette året er "Changing Course, Transforming Education", med fokus på behovet for å legge til rette for tilgang til...

World teachers day

World teachers day

    World teachers dayGode lærere er hjørnesteinen i et godt samfunn.Lørdag 5. Oktober markerer vi World Teachers day, for å hylle den innsatsen lærere gjør for samfunnet. En god lærer har en av verdens viktigste jobber når det gjelder utvikling i samfunn og...

VIVA+ prosjektet i Mosambik

VIVA+ prosjektet i Mosambik

    VIVA+ prosjektet i MosambikVIVA+ prosjektet hjelper sårbare jenter og unge kvinner i kampen mot overførbare sykdommer og kjønnsbasert voldADDP Mosambik prosjektet VIVA + bekjemper AIDS, TB og Malaria, ved å implementere et sett med forebyggingende og...

STØTT VÅRT BISTANDSARBEID

 

valgfritt beløp til

541537

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge

Adresse: Lindebergvegen 1, N-2016 FROGNER Telefon: +47 63 92 89 80
Vakttelefon: +47 918 11 089
E-post: post@uffnorge.org
Org.nr. 981 054 776

 

Medlem av Humana People to People

UFF er medlem av bistandsnettverket
Humana People to People
www.humana.org

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge er godkjent av Innsamlingskontrollen

Kontonummer for private bidrag: 9049.10.79206
Vipps: 541537

 

UFF Nettbutikk - Link til Nettbutikk her
nettbutikk@uffnorge.org
Telefon: 48 95 97 17

NYHETER