Fornybar energi for bygdemsafunn

Energitilgangen er i sentrum av et bredt spekter av sosiale, miljømessige og økonomiske utfordringer for lokalsamfunn på tvers av mange utviklingsland

Energitilgangen er i sentrum av et bredt spekter av sosiale, miljømessige og økonomiske utfordringer for lokalsamfunn på tvers av mange utviklingsland. I fjor avdekket en studie som ble utført av University College London at over 80 % av kjente kullreserver, over halvparten av naturgassene og en tredjedel av råoljen ikke kan ekstraheres hvis vi vil unngå oppvarming av atmosfæren med over 2 °C.

Men for mennesker som ikke har energi er energitilgang vesentlig for å øke familiens inntekt, forbedre helsen og avlingene samt som sikkerhet. Videre forbedres tilgangen til vann både i husholdningen og landbruk, helse og utdanning.
Bærekraftige energikilder er i dag en av de eneste gjennomførbare måtene å skaffe tilgang til moderne energitjenester for 1,3 milliarder mennesker. Solenergienheter blir billigere og lettere å tilpasse til ulike behov for lokalsamfunn i distriktene og som er vanskelige å nå. Det bringer også med seg etterspørsel etter fagfolk som er opplært i installasjon, vedlikehold og levering av deler og skaper potensiale for småindustrier og lokal økonomisk vekst.

Med finansiering fra EU har ADPP Guinea Bissau implementert et prosjekt for fornybar energi i Oio-regionen siden 2012. I løpet av prosjektet er 30 soldrevne vannpumper og elektrisitet til over 50 fasiliteter i lokalsamfunnet konstruert, dette inkluderer skoler og helsesentre. Syv behandlingssentre er bygget for å gi lokalsamfunnet levedyktige måter å redusere avlingstapene etter høstingen og øke tilgjengeligheten til bearbeidet mat utenfor sesongen.

Prosjektet inkluderer også et profesjonelt opplæringsprogram for lokale unge mennesker. ADPPs lokale skole for yrkesopplæring har implementert kurs over 11 måneder som tar for seg solenergi, elektrisitet, VVS og vedlikehold av vannpumpene. Hvert kurs har fokus på praktiske ferdigheter, og studentene kan bruke det de har lært og yte tjenester gjennom læreplasser i lokalsamfunnet. Ved å bygge opp kapasiteten til lokale unge mennesker i disse yrkene, håper ADPP å fremme lokal industri og sikre at prosjektets aktiviteter vedvarer.

FLERE NYHETER

Her kan du lese de siste nyhetene fra UFF Norge og våre samarbeidspartnere

 

ADPP Teacher Training College i Cacheu

ADPP Teacher Training College i Cacheu

    ADPP Teacher Training College i CacheuADPP Teacher Training College i Cacheu tar sikte på å øke antallet og kvaliteten på dyktige grunnskolelærere i landlige områder, ved hjelp av et treårig lærerutdanningsprogram som er godkjent av...

TCE Guinea Bissau

TCE Guinea Bissau

    TCE Guinea BissauMilitæret i Guinea Bissau vet å beskytte landet sitt, men de trenger hjelp til å beskytte egen og andres helse.TCE Guinea Bissau (Total Control of Epidemic) er et anerkjent HIV/AIDS- program som utdanner og mobiliserer enkeltpersoner med...

Få slutt på kjønnsbasert vold

Få slutt på kjønnsbasert vold

    Få slutt på kjønnsbasert voldEnergitilgangen er i sentrum av et bredt spekter av sosiale, miljømessige og økonomiske utfordringer for lokalsamfunn på tvers av mange utviklingslandVold mot kvinner tar mange former. Det første vi tenker på, er normalt...

STØTT VÅRT BISTANDSARBEID

 

valgfritt beløp til

541537

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge

Adresse: Lindebergvegen 1, N-2016 FROGNER Telefon: +47 63 92 89 80
Vakttelefon: +47 918 11 089
E-post: post@uffnorge.org
Org.nr. 981 054 776

 

Medlem av Humana People to People

UFF er medlem av bistandsnettverket
Humana People to People
www.humana.org

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge er godkjent av Innsamlingskontrollen

Kontonummer for private bidrag: 9049.10.79206
Vipps: 541537