International Day of Living Together in Peace

Å leve i fred handler ikke bare om å ikke leve i et land i krig, men også å kunne føle seg frisk, ivaretatt og nyttig i det samfunnet en lever i.

Frykt avler både krig og kriminalitet, og frykten for egen og familiens sikkerhet kan skape hat, sinne og forakt i mennesker.
De viktigste tiltakene for å kunne leve sammen i fred er å ha trygge samfunn der menneskene har tilgang til ressurser, jobber, mat, helsetilbud og et sted å bo.

Lørdag 16.Mai markerte vi Den internasjonale dagen for å leve sammen i fred.
Det å leve sammen i fred betyr også å omfavne de prinsippene vi har som et felles verdenssamfunn når det gjelder toleranse, inkludering og solidaritet.
Å kunne akseptere forskjellene våre, samtidig som vi respekterer og setter pris på hverandre er helt nødvendig for å kunne leve fredfullt sammen.

Men fred må starte i det små før det kan nå resten av verden.

De samme faktorene for fredsbevaring i lokalsamfunn henger hånd i hånd med UFFs grunnpilarer: Utdanning av elever og lærere, landsbyutvikling, jordbruk, salg av second hand tøy som skaper arbeidsplasser -og ikke minst helsetilbud.

Utdanning av barn og voksne er en kraftig måte å forme en tryggere fremtid der man får muligheter for arbeidsplass eller andre fremtidige studier som igjen gir langvarige innvirkninger på utviklingen. Siden 1993 har mer enn 49 000 grunnskolelærere fått utdanning og 217 skoler har blitt startet opp i Afrika. Har gitt både jobb og et fremtidig livsgrunnlag for mange mennesker i Mosambik, Angola, Malawi, Guinea Bissau, Zambia, Kongo og India gjennom årene.

Landsbyutvikling
UFF og deres samarbeidspartnere driver aktivt i dag 382 samfunnsutviklende prosjekter i 14 land. Disse prosjektene går ut på å samle lokalbefolkningen til å jobbe aktivt med å utvikle landsbyene, og ikke bare motta passiv hjelp. Det er viktig å føle samvær i kampen for å dekke grunnleggende behov for å ha en solid grunnmur i samfunnet.

Jordbruk
Å kunne dyrke jorden du lever på er viktig i de Afrikanske landsbyene. Om en kan få utbytte av forholdene der en lever vil man bli værende og beskytte det som er grunnlaget for både tilværelsen og kulturen. I år har UFF og våre søsterorganisasjoner hjulpet 200 000 småbønder i de Afrikanske landene med å drive bærekraftig jordbruk.

Helse
UFF og deres allierte er dedikerte i den hjelpen de bidrar med i å stoppe spredningen av smittsomme sykdommer som HIV og AIDS, tuberkulose, malaria og andre sykdommer man kan drive forebyggende tiltak mot. Kampen for å få kontroll over HIV og AIDS, tuberkulose (TB) og malaria bygger på at menneskene i lokalsamfunnene er organiserte sammen og i nært samarbeid med det offentlige helsevesenet. HIV/AIDS programmet TCE(Total contol of the epedemic) programmet har siden starten i 2000 nådd over 20 millioner mennesker.

Second Hand:
15% av de innsamlede klærne blir sendt til Humana People to People-medlemmer i Angola, Den demokratiske republikken Kongo, Guinea Bissau, Malawi, Mosambik og Zambia i Afrika og Belize i Mellom-Amerika. Her er det skapt 9 600 arbeidsplasser innen logistikk, sortering og salg, enten som formell ansettelse i medlemsforeningene eller i den uformelle sektoren knyttet til handelen.

UFF ble stiftet som en forening i 1979. Formålet den gang var kampen mot apartheid, et felles ønske om å stå opp mot kolonialismen i Afrika på 1970-tallet. Etter at uavhengighet ble vunnet og apartheid opphevet, ønsket de i bevegelsen å bidra til å støtte utvikling, bygge nye samfunn og gi mennesker mulighet til å ta kontroll over livene sine. Dette har vært en stor hjelp i den lange reisen for de fattigste afrikanske landene for å bygge opp lokalsamfunnene etter kolonitiden, og kunne leve sammen i fred med hverandre og resten av kontinentet.

FLERE NYHETER

Her kan du lese de siste nyhetene fra UFF Norge og våre samarbeidspartnere

 

UFF sorteringsanlegg – Arctex

UFF sorteringsanlegg – Arctex

    UFF sorteringsanlegg - Arctex“Vi forsikrer at alle donerte tekstiler og sko lever videre på en relevant måte:Sorteringssenteret ble grunnlagt i oktober 2023 og er det siste tilskuddet til UFFs familie av prosjekter. Sorteringssenteret holder til i Bodø...

International Day of Education

International Day of Education

    International Day of Education"Changing Course, Transforming Education"24 Januar markerer vi International Day of Education.Temaet for dette året er "Changing Course, Transforming Education", med fokus på behovet for å legge til rette for tilgang til...

World teachers day

World teachers day

    World teachers dayGode lærere er hjørnesteinen i et godt samfunn.Lørdag 5. Oktober markerer vi World Teachers day, for å hylle den innsatsen lærere gjør for samfunnet. En god lærer har en av verdens viktigste jobber når det gjelder utvikling i samfunn og...

STØTT VÅRT BISTANDSARBEID

 

valgfritt beløp til

541537

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge

Adresse: Lindebergvegen 1, N-2016 FROGNER Telefon: +47 63 92 89 80
Vakttelefon: +47 918 11 089
E-post: post@uffnorge.org
Org.nr. 981 054 776

 

Medlem av Humana People to People

UFF er medlem av bistandsnettverket
Humana People to People
www.humana.org

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge er godkjent av Innsamlingskontrollen

Kontonummer for private bidrag: 9049.10.79206
Vipps: 541537