World Environment Day

På verdensbasis har bruk av klær – det gjennomsnittlige antall ganger et plagg er brukt før det slutter å brukes – sunket med 36% sammenlignet med 15 år siden.

Fredag 5.juni markeres Verdens Miljødag.
Å stoppe klimaendringer haster nå mer enn noen gang tidligere over hele verden. I følge Verdensbanken(september 2019) produserer tekstilindustrien 10% av menneskehetens karbonutslipp – mer enn internasjonale flyreiser og frakt kombinert – og er den nest største forbrukeren av verdens vannforsyning.

På verdensbasis har bruk av klær – det gjennomsnittlige antall ganger et plagg er brukt før det slutter å brukes – sunket med 36% sammenlignet med for 15 år siden. I dag brukes et plagg i gjennomsnitt åtte ganger før det kastes eller gis vekk. Dette sier mye om hvordan holdninger tekstilindustrien har til kvaliteten på tøyet- det er ikke ment for å vare.

Syklusen av gjenbruk og materialgjenvinning fører til en reduksjon i klimagassutslipp sammenlignet med produksjonen av nye materialer. Arbeidet vårt blir styrt av «avfallshierarkiet», hvor gjenbruk gir større miljøgevinst enn resirkulering, som igjen er bedre enn forbrenning og deponi.

UFF har som mål å sikre at alle klær og sko blir gitt den høyeste verdien som mulig for miljøet; sorterings sentrene har dermed noen av de høyeste gjenbruks ratene i bransjen. Våre medlemmer fortsetter å tilpasse seg og endre seg, og oppfyller de høyeste bransjestandarder for gjenbruk.

Gir du 1 kilo klær til UFF, sparer du miljøet for 5 kilo CO2. 93,7 % av alle klær som samles inn, går til ombruk og materialgjenvinning i 41 land over hele verden. i 2018 sparte vi miljøet for 47 402 tonn CO2.

Gjenbruk og miljø i Afrika.

På de markedene i Afrika er klær av god kvalitet er tilgjengelige for folk som ellers ikke har råd til å kjøpe klær i en slik standard. De fleste klærne selges i sekker på f.eks. 45 kg til små handelsmenn, som ansetter familiemedlemmer og andre for å ta klærne til markeder for salg. Klærne er et redskap for å redusere fattigdom, og bidrar til å skape arbeidsplasser og hjelper både den lokale og nasjonale økonomien til å vokse.

Second hand tøyet som selges på disse markedene bidrar også til miljøet ettersom den gode kvaliteten på tøyet utkonkurrerer kinesiske aktører som ellers ville flommet markedene med billige masseproduserte tekstiler i dårligere kvalitet.

FLERE NYHETER

Her kan du lese de siste nyhetene fra UFF Norge og våre samarbeidspartnere

 

World teachers day

World teachers day

    World teachers dayGode lærere er hjørnesteinen i et godt samfunn.Lørdag 5. Oktober markerer vi World Teachers day, for å hylle den innsatsen lærere gjør for samfunnet. En god lærer har en av verdens viktigste jobber når det gjelder utvikling i samfunn og...

VIVA+ prosjektet i Mosambik

VIVA+ prosjektet i Mosambik

    VIVA+ prosjektet i MosambikVIVA+ prosjektet hjelper sårbare jenter og unge kvinner i kampen mot overførbare sykdommer og kjønnsbasert voldADDP Mosambik prosjektet VIVA + bekjemper AIDS, TB og Malaria, ved å implementere et sett med forebyggingende og...

Nytt containerdesign for Idrettens Tekstilinnsamling

Nytt containerdesign for Idrettens Tekstilinnsamling

    Nytt containerdesign for Idrettens TekstilinnsamlingUFF har samarbeid med lokale idrettslag om innsamling av tøy.Per i dag er 195 lokale idrettsforeninger, klubber og lag over hele landet med i ordningen. I 2020 ble det overført NOK 1,5 millioner kroner...

STØTT VÅRT BISTANDSARBEID

 

valgfritt beløp til

541537

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge

Adresse: Lindebergvegen 3c, N-2016 FROGNER Telefon: +47 63 92 89 80
Vakttelefon: +47 918 11 089
E-post: post@uffnorge.org
Org.nr. 981 054 776

 

Medlem av Humana People to People

UFF er medlem av bistandsnettverket
Humana People to People
www.humana.org

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge er godkjent av Innsamlingskontrollen

Kontonummer for private bidrag: 9049.10.79206
Vipps: 541537

 

UFF Nettbutikk - Link til Nettbutikk her
nettbutikk@uffnorge.org
Telefon: 48 95 97 17

NYHETER