Children´s Town er redningen for mange gatebarn

Hensikten med Children´s Town er å få barn vekk fra gata og gi dem grunnleggende ferdigheter og utdanning slik at de står bedre rustet for et godt liv.

Children´s Town ble etablert i 1990, og i 2018 var det litt over 400 barn som deltok i undervisningen fra 1. til 9. klasse. I tillegg deltok 30 ungdommer i yrkesopplæring og arbeidsrettet opplæring. Prosjektet hjelper tidligere gatebarn og barn som lever i svært sårbare familier og er i risiko for å havne på gata. For at barna skal få et godt liv på lang sikt, er utdanning, yrkesopplæring og psykologhjelp svært viktig. Det er kjernen i hva Children´s Town tilbyr.

Grunnleggende utdanning og arbeidsrettet opplæring
Utdanning tidlig i livet vil gjøre barna bedre rustet for fremtiden. På barneskoletrinnet tilbyr programmet skolegang og fritidsaktiviteter som dans, sport, musikk og drama. For barna på 7. til 9. trinn er hovedfokuset praktisk opplæring (Practical Theoretical Basic Education, PTE). Hensikten med dette programmet er å gjøre ungdom i stand til å ta egne valg, gi dem en god selvfølelse, gjør dem i stand til å forstå samfunnet de lever i og gi dem praktisk og teoretisk kunnskap slik at de kan styre sitt eget liv.

Kultur og idrett er helsefrembringende
I Children´s Town jobber man etter tre såkalte «Well beings» – barn og unge skal ha det godt både fysisk, psykisk, sosialt og være ved god helse. Kultur og idrett er viktige arenaer for å sikre god helse – både mentalt og fysisk. Prosjektet har sportsaktiviteter både i skoletiden og på ettermiddagene. Elevene har også deltatt på lokale idrettsstevner. Skolen fikk nylig donert et bordtennisbord som blir hyppig brukt av både elever og lærere.

Rehabilitering av tidligere gatebarn
Tidligere gatebarn er spesielt sårbare når de kommer til Children´s Town. De blir da umiddelbart plassert i familiegrupper. I dag er det åtte familiegrupper på skolen med totalt 24 «foreldrelærere». Sammen har de familiemøter der elevene kan dele hvordan de har det, og sammen jobber «familiene» for at barna skal ha det best mulig. Det lokale sosialkontoret mottar rapporter fra disse familiemøtene slik at de kan bidra med sine ressurser der det er behov. Andre aktiviteter i disse klubbene er besøk av «lærerforeldrene» der elevene bor, det arrangeres klubber, kveldsprogram, helsesjekk og inspeksjoner på lørdager. På fellesmøter snakkes det blant annet om HIV/Aids, tenåringsgraviditet, alkohol, narkotika og annet helserelatert.

Tiltakene fra Children´s Town gir svært gode resultater for barn som skal reintegreres i lokalsamfunnet. Skolen følger opp tidligere elever med hjemmebesøk for å passe på at boforholdene er gode, samt at elevene for utnyttet kunnskapen og erfaringen de har fått på skolen.

Children´s Town gir praktisk erfaring
I tillegg til støtte fra blant annet UFF Norge gjennom Idrettens Tekstilinnsamling og øremerket pengeinnsamling til Sponsorprogrammet, har skolen behov for inntekter. Matproduksjon er en viktig kilde til inntekt samtidig som skolen kan lage egenprodusert mat til elevene. Skolen har i dag kyllinger, høner, haner, geiter, ender, griser, kaniner, og kuer. De dyrker mais og bønner. De har eget bakeri og en mølle som produserer maismel. Håndverk er også en inntektskilde, og elevene snekrer stoler, senger og reparerer skolens møbler.

Egenproduksjonen er en viktig del av yrkesopplæringen på skolen. Skolen har i dag gode resultater med høy andel av elever som består de praktiske kursene. Yrkesopplæringen gir elevene både økonomisk og sosial kompetanse de vil ha utbytte av når de starter sine egne, små bedrifter. I løpet av året produserer elevene en rekke produkter de selger både til skolen og til lokale kunder.

Les om Dorothys vei bort fra livet på gata og til Children´s Town

FLERE NYHETER

Her kan du lese de siste nyhetene fra UFF Norge og våre samarbeidspartnere

 

Førskoler for fremtiden

Førskoler for fremtiden

    Førskoler for fremtidenMålet til "One village, One Preschool" -politikken er å fremme helhetlig barnesentrert utvikling i lokalsamfunn.Formålet med “Preeschools of the future(PoF)” er å forhindre at fattige barn blirfattige voksne. Læring tidlig i...

En god førskole er en investering for livet.

En god førskole er en investering for livet.

    En god førskole er en investering for livet.Pre-schools of the Future (POF) i Luowu, Kina styrker barnas utvikling og videre skolegang.I 2019 gav UFF støtte til POF(Pre-schools of the Future) programmet i Luowu, Kina. Prosjektet ble gjennomført av Humana...

Målrettet prevensjon af HIV/AIDS

Målrettet prevensjon af HIV/AIDS

    Målrettet prevensjon af HIV/AIDS i KinaMellom 2005 og 2015 ble antallet personer på antiretroviral behandling nesten åttedoblet, fra 2,2 millioner mennesker i 2002 til 15,8 i 2015 I fjor innviet UNAIDS sin nye globale strategi for å ta knekken på...

STØTT VÅRT BISTANDSARBEID

 

valgfritt beløp til

541537

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge

Adresse: Lindebergvegen 1, N-2016 FROGNER Telefon: +47 63 92 89 80
Vakttelefon: +47 918 11 089
E-post: post@uffnorge.org
Org.nr. 981 054 776

 

Medlem av Humana People to People

UFF er medlem av bistandsnettverket
Humana People to People
www.humana.org

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge er godkjent av Innsamlingskontrollen

Kontonummer for private bidrag: 9049.10.79206
Vipps: 541537