FAQ

Vi har utplassert rundt 3 000 beholdere over hele landet. Vi er representert i 304 av landets 422 kommuner og 92 % av Norges befolkning har tilgang til en av våre beholdere.

Her finner du din nærmeste UFF-beholder

“Du leverer – vi sorterer”. Per i dag kan alle tekstiler leveres – så lenge de er rene og tørre. UFF samler i hovedsak inn tøy til ombruk. Åpenbart tekstilavfall sorterer du fra og leverer som restavfall. Er du i tvil så gjør vi jobben for deg. UFF tar i mot klær, sko, accessoirer og lettere husholdningstekstiler; herunder duker, håndklær, gardiner, puter, sengetøy og myke leker. Pakk klærne i lukkede poser/sekker. Sett gjerne en strikk rundt sko slik at de ikke kommer fra hverandre under omlasting, transport og sortering.

Har du levert noe feil i en UFF-beholder så finner du infromasjon om hva du må gjøre her.

UFF samler inn tøy som kan ombrukes. Det som ikke direkte kan brukes om igjen kan noen ganger repareres eller materialgjenvinnes. Den dårligste delen av tøyet blir i hovedsak energigjenvunnet .

Tøyet blir sendt til sorteringsanlegg, drevet av UFFs humanitære søsterorganisasjoner eller kommersielle aktører, i Øst-Europa. Her blir tøyet finsortert etter kvalitet og sesong og sendt videre ut i verden. Kun en liten del av tøyet selges i Norge.

Midlene som genereres gjennom innsamling og salg av det brukte tøyet, brukes til UFFs humanitære arbeid i Afrika og Asia – dette kan du lese mer om her.

De første 10 årene i UFF var preget av en stor frivillig innsats, og aktivitetene som kunne gjennomføres var deretter. Formålet med aktivitetene var kampen mot apartheid, med støtte til motstandsbevegelsene i det sørlige Afrika gjennom hjelp til flykninger i flyktningeleirene i frontlinjestatene. Hjelpen bestod av hakker, spader, sykler, tepper, klær og sko, proteinkjeks m.m. som ble sendt avgårde for utdeling i leirene. Dette var en korrekt innsats i den situasjonen landene i det sørlig Afrika stod i under frigjøringskrigen og rett etter selvstendigheten.

Ettersom landene ble selvstendige kom behovet for oppbygging av landene, med skoler og klinikker. Til dette trengtes penger. Folk hadde nå også mulighet for å dyrke jorda – bli produktive borgere og skaffe seg penger til det de trenger. Vi skal heller ikke undervurdere verdien av den verdighet det er å selv kunne skaffe seg det man har bruk for og ikke måtte be om hjelp. UFF satset for alvor på innsamling av klær fra 1987, og startet sortering og salg av klærne gjennom egne butikker for å realisere gaveverdien som lå i tøyet. Dette er en korrekt innsats i en utviklingssituasjon.

UFF følger rekommendasjonene i rapporten “The impact of the second-hand clothing trade on developing countries”.

Når nødsituasjoner oppstår tilbyr vi alltid vår hjelp. UFF har tilgangen på tøyet, men ofter skjer katastrofen langt vekk og det tar tid og er ofte veldig byråkratisk å få brukttøy transportert inn til nødområdene. Vi erfarer at nødhjelpsorganisasjonene ofte velger andre løsninger og takker nei til vårt tilbud.

Begge de to foreningenes regnskaper revideres årlig av statsautorisert revisor. Begge foreningers regnskaper oversendes til Innsamlingskontrollen for gjennomgang. Det er kun U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge som godkjennes av Innsamlingskontrollen, da det ikke eksisterer retningslinjer for tøyinnsamlinger, men kun pengeinnsamlinger.

I 2011 ble det i tillegg gjennomført en utvidet revisjon av de to organisasjonene. Innsamlingskontrollen utpekte Ernst & Young som uhildet gransker. Granskingsrapporten forelå 14. mars 2011. Rapporten som gjennomgår regnskaper og prosjektrapporter fra 2005 til 2009 viser at innsamlingsutgiftene er rimelige, at salgsprisene UFF oppnår på tøyet er markedsmessig korrekte og dermed at overskuddet er korrekt. Det ble dokumentert at 99,3 prosent av bistandsmidlene på over 33 millioner kroner over fem år var brukt i henhold til formålet. Konklusjonen man må trekke av rapporten er at foreningene drives i henhold til vedtektene, og at bistandsmidlene kommer frem til utviklingsprosjekter i Afrika og Asia.

Vi kan friste med nytt tøy hver dag – ca 250 plagg om dagen. Vi mottar blandet tøy i sekker a 70 kg direkte fra sorteringsanleggene. Tøyet henges på kleshengere og prismerkes i butikken.

Vi har sesongskift to ganger om året (mars/august), hvor vi henger inn ca 3.000 plagg over natten. Følg UFF Vintage på Instagram og FB for viktige hendelser.

Nordmenn flest er innforstått med at man ikke skal støtte useriøse eller kriminelle aktører uansett bransje, og spesielt da i innsamlingsbransjen. De senere årene har det dukket opp en rekke useriøse tøyinnsamlere.
Det fremgår ofte ikke av lappene folk mottar i posten hvilken organisasjon som samler inn tøyet, om de er registrert i Brønnøysundsregisteret, om de fører regnskap over sin innsamling som kan revideres av statsautorisert revisor og kontrolleres av myndighetene, om de er medlem av Innsamlingskontrollen, hvilke nedstrømsløsninger de har for eventuelt avfall osv, osv. Dette er forhold de seriøse innsamlerne har tatt stilling til og som opptar mye av ressursene i disse organisasjonene.

Undersøkelser UFF har gjennomført viser at det innsamlede tøyet selges til kommersielle aktører i Øst-Europa og at det ikke er noen form for kontroll med hva pengene innsamleren har fått for tøyet deretter brukes til. Les hva Innsamlingskontrollen mener om saken, Også politiet og forbrukerombudet advarer folk om å være på vakt. Folk som ønsker å rydde i skuffer og skap, oppfordres til å benytte de kjente aktørene som, UFF eller Fretex. UFF og Fretex samler inn til to ulike formål. UFFs arbeid er livssynsnøytralt og basert på solidarisk humanisme – dette er tiltak som folk flest vil kunne tilslutte seg.

«- Det er flott at folk og journalister i lokalavisene over hele landet reagerer på disse useriøse innsamlerne. Vi ser ofte at når en advarsel er gått ut – så endres lappen og telefonnummer, til den igjen ligger i postkassene i neste by. UFF har undersøkt de fleste tilfeller av husstandsinnsamling og har ikke funnet at noen av disse oppfyller kravene man stiller til de seriøse aktørene. UFF anmelder tyveri fra våre innsamlingscontainere til politiet. Politiet har i enkelte tilfeller fulgt opp sakene og har funnet innsamlingslapper fra husstandsinnsamlinger, sammen med store mengder brukt tøy og annet de har karakterisert som tyvgods» – sier Rosa Fried i UFF. Politiet har nå intensivert jakten på tyveribandene fra Øst-Europa.

Hva bør du gjøre?

  • Sjekk om organisasjonen eksisterer – benytt organisasjonsnummeret i søket da mange organisasjoner bruker forkortelser i sine navn
  • Sjekk om organisasjonen har registrert sine vedtekter og regnskaper i Innsamlingskontrollen. Her kan du laste ned organisasjonens vedtekter, slik at du kan lese mer om formålet ved innsamlingen
  • Sjekk om organisasjonen har en fysisk besøksadresse, en hjemmeside og ett fasttelefonnummer – ikke bare ett mobilnummer
  • Sjekk om organisasjonen opplyser hvorvidt tøyet skal selges eller om det skal gis bort

Dersom du fortsatt er i tvil om aktøren er seriøs:

UFF og Fretex er to ulike organisasjoner, som begge driver tøyinnsamling og bruktbutikker – men med ulikt formål.

UFF består av to frittstående foreninger. U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge (1979) driver bistandsarbeid og pengeinnsamling. Foreningen UFF-Butikkene i Norge (1987) driver tøyinnsamling og second hand-butikker for å realisere den gaveverdien som ligger i tøyet, som formålsfestet bevilges til bistandsforeningens arbeid. Disse er frittstående selvstendige medlemsorganisasjoner. U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge og Foreningen UFF-Butikkene i Norge kan begge benytte navnet UFF. Foreningene er livssynsnøytrale, politisk uavhengige og baserer sitt arbeid på solidarisk humanisme.

Fretex består av en rekke aksjeselskaper som driver gjenvinning og gjenbruk, herunder drift av gjenbruksbutikker, samt annen virksomhet som naturlig hører inn under Frelsesarmeens virkeområde Fretex driver aktiv attføring og kvalifisering av yrkeshemmede ifølge retningslinjer utarbeidet av oppdragsgivere og bevilgende myndigheter. Selskapenes virksomhet drives i overensstemmelse med Frelsesarmeens kristne verdigrunnlag.

Å drive butikk i Norge er kostbart. Husleier og lønninger er høye. Det er jo korrekt som mange hevder at vi jo har fått tøyet «gratis», men før tøyet kommer så langt som til butikkhyllene påløper det en rekke kostnader til innsamling, sortering og klargjørelse for butikksalg – tøyet skal henges opp, prismerkes og sorteres en rekke ganger før det blir presentert i butikken. Utover dette kommer kostnader til markedsføring. Så for å kunne få noe ut av en Second Hand-butikk i Norge, så må den drives like profesjonelt som en hvilken som helst annen butikk som selger nytt tøy og til dels konkurrere om det samme markedet. UFFs Second Hand-butikker har som formål å realisere den gaveverdien som ligger i tøyet vi har fått, og da nytter det jo lite dersom alle pengene forsvinner til å betale kostnader. Vår butikk i Oslo ligger sentralt plassert midt i Oslo med ett stort kundegrunnlag, og skaper derfor ett akseptabelt resultat til vårt formål.

Send ditt CV til post@uffnorge.org og merk henvendelsen: “Jobbsøknad”. Forklar nærmere hva slags stilling du ønsker deg, og hva nettopp du kan bidra med. Med rett person for hånden, så kan vi kanskje sammen se nye muligheter.

U-landshjelp fra Folk til Folk har sitt utspring fra DRH-bevegelsen. Den første UFF-foreningen i verden ble stiftet i Danmark i 1977 av tidligere elever og lærere fra Den Rejsende Folkehøyskole i Danmark. Mange av disse hadde reist med buss ut i verden for å se på forholden noen av verdens befolkning levde under. Mange reiste til frontlinjestatene for å undersøke forholdene for folk i disse landene, og kom tilbake til Danmark med ett ønske om å bidra til kampen mot Apartheid, og den første UFF-forening var ett faktum – denne kom til å hete U-landshjælp fra Folk til Folk i Danmark og ganske raskt forkortet til UFF. Det var mange nordmenn som også hadde vært ute i verden og sett seg omkring, og som ønsket å starte en tilsvarende organisasjon i Norge – og U-landshjelp fra Folk til Folk i Norge så dagens lys. Siden den gang er det startet mange «UFF-organisasjoner» rundt om kring i verden.

Den norske stiftelsen Stiftelsen Den Reisende Høgskole eier og driver i dag en privat skole under det internasjonale navnet .One World Institute – International School For Cooperation and Development. Skolen utdanner frivillige som etter endt skoleforløp får mulighet til og arbeid ved ulike utviklingsprosjekter i Afrika og India.

Det ble i 2005 inngått en entrepriseavtale mellom Stiftelsen Den Reisende Høgskole og Foreningen UFF-Butikkene i Norge om transport og pakking av tøy samlet inn fra UFFs beholdere i Midt- og Nord-Norge. Entrepriseavtalen med DRH utløp 31.12.13, og nye kontraktsforhandlinger ble gjennomført høsten 2013. Disse førte ikke til enighet og UFF valgte å ikke inngå ny avtale med DRH. DRH har nå startet tøyinnsamling i egen regi, og vil ikke lenger være aktuell transportør for UFF.

Load More