De første 10 årene i UFF var preget av en stor frivillig innsats, og aktivitetene som kunne gjennomføres var deretter. Formålet med aktivitetene var kampen mot apartheid, med støtte til motstandsbevegelsene i det sørlige Afrika gjennom hjelp til flykninger i flyktningeleirene i frontlinjestatene. Hjelpen bestod av hakker, spader, sykler, tepper, klær og sko, proteinkjeks m.m. som ble sendt avgårde for utdeling i leirene. Dette var en korrekt innsats i den situasjonen landene i det sørlig Afrika stod i under frigjøringskrigen og rett etter selvstendigheten.

Ettersom landene ble selvstendige kom behovet for oppbygging av landene, med skoler og klinikker. Til dette trengtes penger. Folk hadde nå også mulighet for å dyrke jorda – bli produktive borgere og skaffe seg penger til det de trenger. Vi skal heller ikke undervurdere verdien av den verdighet det er å selv kunne skaffe seg det man har bruk for og ikke måtte be om hjelp. UFF satset for alvor på innsamling av klær fra 1987, og startet sortering og salg av klærne gjennom egne butikker for å realisere gaveverdien som lå i tøyet. Dette er en korrekt innsats i en utviklingssituasjon.

UFF følger rekommendasjonene i rapporten «The impact of the second-hand clothing trade on developing countries».

Når nødsituasjoner oppstår tilbyr vi alltid vår hjelp. UFF har tilgangen på tøyet, men ofter skjer katastrofen langt vekk og det tar tid og er ofte veldig byråkratisk å få brukttøy transportert inn til nødområdene. Vi erfarer at nødhjelpsorganisasjonene ofte velger andre løsninger og takker nei til vårt tilbud.