U-landshjelp fra Folk til Folk har sitt utspring fra DRH-bevegelsen. Den første UFF-foreningen i verden ble stiftet i Danmark i 1977 av tidligere elever og lærere fra Den Rejsende Folkehøyskole i Danmark. Mange av disse hadde reist med buss ut i verden for å se på forholden noen av verdens befolkning levde under. Mange reiste til frontlinjestatene for å undersøke forholdene for folk i disse landene, og kom tilbake til Danmark med ett ønske om å bidra til kampen mot Apartheid, og den første UFF-forening var ett faktum – denne kom til å hete U-landshjælp fra Folk til Folk i Danmark og ganske raskt forkortet til UFF. Det var mange nordmenn som også hadde vært ute i verden og sett seg omkring, og som ønsket å starte en tilsvarende organisasjon i Norge – og U-landshjelp fra Folk til Folk i Norge så dagens lys.

Det ble i 2005 inngått en entrepriseavtale mellom Stiftelsen Den Reisende Høgskole og Foreningen UFF-Butikkene i Norge om transport og pakking av tøy samlet inn fra UFFs beholdere i Midt- og Nord-Norge. Entrepriseavtalen med DRH utløp 31.12.13, og nye kontraktsforhandlinger ble gjennomført høsten 2013. Disse førte ikke til enighet og UFF valgte å ikke inngå ny avtale med DRH. DRH har nå startet tøyinnsamling i egen regi, og vil ikke lenger være aktuell transportør for UFF.

Den norske stiftelsen Den Reisende Høgskole ble nedlagt i 2022.