Begge de to foreningenes regnskaper revideres årlig av statsautorisert revisor. Begge foreningers regnskaper oversendes til Innsamlingskontrollen for gjennomgang. Det er kun U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge som godkjennes av Innsamlingskontrollen, da det ikke eksisterer retningslinjer for tøyinnsamlinger, men kun pengeinnsamlinger.

I 2011 ble det i tillegg gjennomført en utvidet revisjon av de to organisasjonene. Innsamlingskontrollen utpekte Ernst & Young som uhildet gransker. Granskingsrapporten forelå 14. mars 2011. Rapporten som gjennomgår regnskaper og prosjektrapporter fra 2005 til 2009 viser at innsamlingsutgiftene er rimelige, at salgsprisene UFF oppnår på tøyet er markedsmessig korrekte og dermed at overskuddet er korrekt. Det ble dokumentert at 99,3 prosent av bistandsmidlene på over 33 millioner kroner over fem år var brukt i henhold til formålet. Konklusjonen man må trekke av rapporten er at foreningene drives i henhold til vedtektene, og at bistandsmidlene kommer frem til utviklingsprosjekter i Afrika og Asia.