Nordmenn flest er innforstått med at man ikke skal støtte useriøse eller kriminelle aktører uansett bransje, og spesielt da i innsamlingsbransjen. De senere årene har det dukket opp en rekke useriøse tøyinnsamlere.
Det fremgår ofte ikke av lappene folk mottar i posten hvilken organisasjon som samler inn tøyet, om de er registrert i Brønnøysundsregisteret, om de fører regnskap over sin innsamling som kan revideres av statsautorisert revisor og kontrolleres av myndighetene, om de er medlem av Innsamlingskontrollen, hvilke nedstrømsløsninger de har for eventuelt avfall osv, osv. Dette er forhold de seriøse innsamlerne har tatt stilling til og som opptar mye av ressursene i disse organisasjonene.

Undersøkelser UFF har gjennomført viser at det innsamlede tøyet selges til kommersielle aktører i Øst-Europa og at det ikke er noen form for kontroll med hva pengene innsamleren har fått for tøyet deretter brukes til. Les hva Innsamlingskontrollen mener om saken, Også politiet og forbrukerombudet advarer folk om å være på vakt. Folk som ønsker å rydde i skuffer og skap, oppfordres til å benytte de kjente aktørene som, UFF eller Fretex. UFF og Fretex samler inn til to ulike formål. UFFs arbeid er livssynsnøytralt og basert på solidarisk humanisme – dette er tiltak som folk flest vil kunne tilslutte seg.

«- Det er flott at folk og journalister i lokalavisene over hele landet reagerer på disse useriøse innsamlerne. Vi ser ofte at når en advarsel er gått ut – så endres lappen og telefonnummer, til den igjen ligger i postkassene i neste by. UFF har undersøkt de fleste tilfeller av husstandsinnsamling og har ikke funnet at noen av disse oppfyller kravene man stiller til de seriøse aktørene. UFF anmelder tyveri fra våre innsamlingscontainere til politiet. Politiet har i enkelte tilfeller fulgt opp sakene og har funnet innsamlingslapper fra husstandsinnsamlinger, sammen med store mengder brukt tøy og annet de har karakterisert som tyvgods» – sier Rosa Fried i UFF. Politiet har nå intensivert jakten på tyveribandene fra Øst-Europa.

Hva bør du gjøre?

  • Sjekk om organisasjonen eksisterer – benytt organisasjonsnummeret i søket da mange organisasjoner bruker forkortelser i sine navn
  • Sjekk om organisasjonen har registrert sine vedtekter og regnskaper i Innsamlingskontrollen. Her kan du laste ned organisasjonens vedtekter, slik at du kan lese mer om formålet ved innsamlingen
  • Sjekk om organisasjonen har en fysisk besøksadresse, en hjemmeside og ett fasttelefonnummer – ikke bare ett mobilnummer
  • Sjekk om organisasjonen opplyser hvorvidt tøyet skal selges eller om det skal gis bort

Dersom du fortsatt er i tvil om aktøren er seriøs: