Vi har utplassert rundt 3 000 beholdere over hele landet. Vi er representert i 304 av landets 422 kommuner og 92 % av Norges befolkning har tilgang til en av våre beholdere.

Her finner du din nærmeste UFF-beholder