Målrettet prevensjon af HIV/AIDS

Målrettet prevensjon af HIV/AIDS

Målrettet prevensjon af HIV/AIDS i Kina Mellom 2005 og 2015 ble antallet personer på antiretroviral behandling nesten åttedoblet, fra 2,2 millioner mennesker i 2002 til 15,8 i 2015 I fjor innviet UNAIDS sin nye globale strategi for å ta knekken på AIDS-epidemien innen...
Førskoler i marginaliserte lokalsamfunn

Førskoler i marginaliserte lokalsamfunn

Både barn og foreldre drar nytte av førskoler i marginaliserte lokalsamfunn HPP China åpnet syv førskoler, Preschools of the Future (POF), i provinsen mellom 2012 og 2015 I henhold til UNESCO oppnår omtrent 250 millioner barn ikke minimumsnivået for læring etter fire...
Eliminering av barneunderernæring

Eliminering av barneunderernæring

Eliminering av barneunderernæring på landsbygden i Kina I Ximeng, Yunnan, arbeider HPP China for å sikre at 200 barn i landsbyen Bannong får en sunn frokost om morgenen før de går på skolen Kina er et fascinerende land. I henhold til noen estimater har 680 millioner...
Få slutt på kjønnsbasert vold

Få slutt på kjønnsbasert vold

Få slutt på kjønnsbasert vold Energitilgangen er i sentrum av et bredt spekter av sosiale, miljømessige og økonomiske utfordringer for lokalsamfunn på tvers av mange utviklingsland Vold mot kvinner tar mange former. Det første vi tenker på, er normalt fysisk vold, og...
Grunneierrettigheter for kvinner

Grunneierrettigheter for kvinner

Grunneierrettigheter for kvinner i G-Bissau Kvinner utgjør nesten halvparten verdens småbønder i utviklingsland. I Guinea-Bissau er de den primære arbeidsstyrken for dyrking og høsting Landrettigheter spiller en vesentlig rolle i landbruksutvikling og inklusiv vekst,...